Voorjaarsconventie 2019

Voorjaarsconventie 2019
Niet zonder ons De inschrijving is geopend! Gelovigen zouden minder moeten doen vóór anderen en meer moeten zijn mét anderen, aldus Samuel Wells is een van de sprekers tijdens voorjaarsconventie van de CWN. "Mensen daadwerkelijk ontmoeten en naast hen gaan staan is een van de belangrijkste manieren om Christus na te volgen", zo schrijft Wells in zijn meest recente boek A Nazareth Manifesto. Vide...
Lees meer

Theologencursus Charismatische Vernieuwing 2019

Inschrijven voor cursus 2019-2020 weer mogelijk! In september 2019 kunnen nieuwe deelnemers instromen in de driejarige Theologencursus Charismatische Vernieuwing. Doel van de cursus is dat pastores en theologiestudenten in de laatste fase van hun studie kennis maken met de charismatische geloofsbeleving en de waarde daarvan ontdekken voor hun beroepsuitoefening. Daarbij wordt deskundigheidsbevord...
Lees meer

Regenboog

Regenboog
In alle tumult staan wij als bestuur en beweging voor het radicaal gelijk van de woorden van Shane Claiborne, zoals op de Kerstbrief verwoord: "Laat ons niet bekend staan om de dingen die we haten. Laat ons liefde, blijdschap en vrede uitstralen. Laat onze liefde de grootste zijn."
Lees meer

Afscheid Kees van der Kooi

Afscheid Kees van der Kooi
Het feestelijke minisymposium onder de titel 'SCHERP AAN DE WIND' is inmiddels achter de rug. Namens het CWN-bestuur waren Elsbeth Gruteke en henk Reinders aanwezig bij het mini-symposium en de afscheidsrede van Kees van der Kooi aan de VU te Amsterdam. En met ons waren er vele CWN’ers. De voorzitter van de CWN Henk Reinders mocht  een dankwoord uitspreken.     Na zijn afsche...
Lees meer

Een goed gesprek

Een goed gesprek
Vaker goede gesprekken. Wie wil dat niet? Het raakt aan het hart van de missie van de kerk en van christenen; aan hun verlangen. En aan dat van heel veel andere mensen. Dit beknopte boek van Bert Bakker wil helpen om vaker goede gesprekken te voeren. Ook in situaties waarin dat nu nog niet lukt; of moeizaam gaat. De inhoud is getest door meer dan duizend deelnemers aan workshops en trainingen....
Lees meer

Jubileum Barend Wallet

Ds. Barend Wallet 50 jaar in het ambt. Een predikant en bestuurder voor wie de charismatische vernieuwing een belangrijke bron van geloof en leven is. Op 8 september vieren we dat met ‘Een goed gesprek’ in Houten. De Protestantse gemeente Houten viert komend weekend het 50-jarig ambtsjubileum van één van haar predikanten. We doen dat in de eigen gemeente waar zijn hart ligt. In het besef dat Ba...
Lees meer