Mijn God Geneest

Conferentie AKZ+/Weetwatjegelooft.nl op 10 november 2017. Genezingswonderen staan regelmatig in de belangstelling. Ze roepen enthousiasme op, maar ook serieuze vragen. Onder de sceptici bevinden zich niet alleen ongelovigen. Het fenomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt of theologisch illegaal verklaard worden, vinden enkele theologen van de VU, TUA en TUK. Het is tijd voor eerlijke ...
Lees meer

Geestkracht

Geestkracht
Geestkracht is het bulletin voor charismatische theologie, die door de CWN in samenwerking met uitgeverij Ekklesia wordt uitgegeven. Het is een themanummer dat onder andere ingaat op de conferentie 'There is more', die het Evangelisch Werkverband vorig jaar organiseerde. Nummer 79, voorjaar 2017, met bijdragen van: Miranda Klaver – Hans Maat – David ten Voorde – Ronald Westerbeek – Ineke van de...
Lees meer

Gave gaven

Gave gaven
Op Hemelvaart verscheen een nieuw boek 'Gave gaven' van Elly Linger. Dit boek over gaven van de Geest zet aan het denken. Het is tegelijk door en door praktisch en raakt je gevoel. Het helpt om meer te begrijpen van de gaven die God geeft. Maar vooral om ze te ontvangen en zo ingeschakeld te worden in het handelen van God in onze netwerken en onze wereld. Een gaaf boek dus. Elly schreef het boe...
Lees meer

Bestuursverklaring

Bestuursverklaring
In de afgelopen weken hebben de media bericht over de arrestatie van een priester van de Oud-Katholieke Kerk in Cambodja. Deze Nederlandse pastor wordt verdacht van het produceren en verspreiden van kinderporno. Dat bericht heeft niet alleen de Oud-Katholieke Kerk in het hart getroffen. Ook binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland is deze priester actief geweest in het jeugd- en jongeren...
Lees meer

Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU

Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU
Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU Op maandag 6 maart heeft in ontspannen sfeer de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen VU en CWN betreffende de onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’. Na toespraken van de decaan Ruard Ganzevoort, voorzitter van de CWN Henk Reinders en Kees Slijkerman namens het leerstoelbestuur werd het document on...
Lees meer

Verklaring Gebed en Genezing

In de publicatie (4 maart 2017) door het Nederlandse Dagblad van het interview met Kees van der Kooi verwijst hij naar de verklaring over Gebed en Genezing uit 2007. Hierbij de volledige tekst van deze verklaring uit 2007, gezamenlijk opgesteld door de CWN en de Nederlandse Lucasorde. Kees van der Kooi bekleedde in die tijd de Leerstoel theologie van de charimatische vernieuwing aan de Vrije Unive...
Lees meer