Veilige Organisatie

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).  Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich tijdens de activiteiten van de CWN en CWJ zich volkomen veilig voelt.

Wij hebben ons verbonden aan de gedragscode voor leidinggevenden. Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen de CWN & CWJ een taak uitoefent zoals bestuursleden, staffers en pastorale medewerkers. Zie toelichting Veilige Organisatie

Toelichting Veilige Organisatie – interne vertrouwenspersonen

Lidmaatschap Stichting Evangelisch Meldpunt

Wervingsbeleid vrijwilligers