RONDOM CWN

Gebedspastoraat

Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Willen ruimte geven aan vragen naar wie je écht bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. Vragen naar je verlangens en je bestemming en misschien ook naar hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. De werkgroep in Christus heel biedt een doorleefde oriëntatie hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Lees hier meer: https://gebedspastoraat.nl.

Theologencursus Charismatische Vernieuwing

In de charismatische spiritualiteit gaat het om de aanwezigheid van de gekruisigde en opgestane Christus. Dit is een gave van de Geest en niet af te dwingen. Je kunt je wel oefenen om daar ruimte voor te maken. Een ruimte die wordt gecreëerd door de Heilige Geest, in samenspel met de menselijke geest. Met behulp van de Theologencursus Charismatische Vernieuwing kun je groeien in het open staan voor de aanwezigheid van Christus. Deze cursus richt zich met name op pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom. Leer hier meer: http://thcv.nl.

bij Sam

bij Sam biedt een vormingsprogramma voor christenen waarbij vorming door de Geest centraal staat. De thema’s gaan over jouw omgang met God, je naaste en jezelf. Bij elk thema leggen we een relatie met pastoraat. Meer info vind je hier: www.bijsam.nl.

Relatie met Oud-Katholieke Kerk

De Oud-Katholieke Kerk is vanaf het begin betrokken bij de CWN, zowel in het bestuur als in de uitvoering op de Conventies. ‘Contactpersoon namens de Oud-Katholieke Kerk’ is pastoor Louis Runhaar (pastoor@amersfoort.okkn.nl). Hij onderhoudt contact met het bestuur van de CWN, gaat op de Conventies voor in Oud-Katholieke vieringen en verzorgt een of meerdere workshops. Ook brengt hij de CWN onder de aandacht binnen de Oud-Katholieke Kerk (www.okkn.nl).

Onderzoeksplaats aan de VU

De CWN verzorgt een onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit geborgd in de leerstoel Antropologie van Religie, met speciale aandacht voor het charismatisch christendom. Professor dr. Miranda Klaver bekleedt de leerstoel. Zij stimuleert en ondersteunt de CWN in de kritische reflectie op haar theologie. Dat gebeurt door werkgroepen, betrokkenheid bij de Theologische Cursus en advisering van het bestuur.

Daarnaast zijn we betrokken bij het tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie Inspirare.

Met ons verbonden

 • Kleopasdagen
  Retraites in volledige stilte waarin het gaat om groei in geestelijk leven en innerlijke genezing.
 • Oefenen in levenskunst
  Workshops waarin deelnemers elkaar en elkaars verlangen tevoorschijn luisteren en elkaar verder helpen om hun verlangen concreet vorm te geven.
 • Daar ben je!
  Een cursus van vijf avonden. Vanuit de context van geliefd zijn, dagen we mensen uit de levensstroom in hun leven te volgen, ‘uit te stappen’ en nog meer tot bloei te komen en vrucht te dragen.
 • RICM
  Renewal In Christ Ministries (RICM) is een bediening die wortelt in de Anglicaanse Charismatische Vernieuwing. Conferentie vanuit het verlangen geestelijke vernieuwing te brengen in persoonlijke levens van mensen en in de kerken waarmee zij verbonden zijn.
 • Lucasorde
  De Lucasorde wil een gemeenschap van gebed zijn, waar werkers in pastoraat en gezondheidszorg toegerust en bemoedigd worden.