Conventies

Conventies: CWN organiseert elk jaar twee meerdaagse ontmoetingsbijeenkomsten (conventies): de voorjaarsconventie en de herfstconventie. Een CWN conventie biedt ruimte voor spiritualiteit. Het werk van Gods Geest staat centraal in lofprijzing, meditatie, studie, vieren, luisteren, stilte en vooral: ontmoeting.

Wat houden de conventies in?

Elke conventie begint met een toewijdings- en lofprijzingsdienst. ’s Avonds na de officiële opening en lofprijzing is er een inleiding over het thema van de conventie. Op de volgende dagen werken deskundige sprekers het thema uit. Door de dagen heen zijn er regelmatig avondmaal- en eucharistievieringen.

Op zaterdagavond is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede en zegen.
’s Middags kunt u meedoen aan een van de vele werkgroepen. Voor de jeugd is er een kinder- en tienerprogramma. Ook de jongvolwassenen hebben een eigen programma. Baby’s en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de crèche.

Voorjaars- en herfstconventie

De voorjaarsconventie wordt gehouden vanaf woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondagmorgen na Hemelvaartsdag. In 2020 van 20 tot en met 24 mei.

De herfstconventie wordt gehouden van donderdagavond tot en met zondagmorgen. In 2020 van 22 tot en met 25 oktober.