Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Wat doet CWN

CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest.

Lees meer

Over CWN

CWN is oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. CWN is een actieve netwerkorganisatie waarin diverse charismatische initiatieven onderling verbonden zijn en elkaar inspireren. CWN is gesprekspartner binnen de diverse verbanden in kerkelijk Nederland met betrekking tot het charismatische gedachtengoed; Om de oefenruimte mogelijk te maken organiseert CWN: conventies die ruimte bieden aan het leren kennen, delen en ervaren van de heilige Geest; jeugd- en jongerenwerk waarin jeugd en jongeren zich herkennen, gerespecteerd worden om wie ze zijn en ruimte krijgen om hun persoonlijke weg met God te zoeken ...

Lees meer

Nieuws en evenementen

Najaarsconventie 2018: inschrijving geopend

Najaarsconventie 2018: inschrijving geopend

'It's a new dawn Waartoe zijn wij op aarde? De klassieke vraag van de catechismus dringt zich opnie...
Een goed gesprek

Een goed gesprek

Vaker goede gesprekken. Wie wil dat niet? Het raakt aan het hart van de missie van de kerk en van c...
Jubileum Barend Wallet

Jubileum Barend Wallet

Ds. Barend Wallet 50 jaar in het ambt. Een predikant en bestuurder voor wie de charismatische vernie...

Conventies

Kampen

Overige activiteiten