Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Voorjaarsconventie

CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest.

Lees meer

Over CWN

CWN is oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. CWN is een actieve netwerkorganisatie waarin diverse charismatische initiatieven onderling verbonden zijn en elkaar inspireren. CWN is gesprekspartner binnen de diverse verbanden in kerkelijk Nederland met betrekking tot het charismatische gedachtengoed; Om de oefenruimte mogelijk te maken organiseert CWN: conventies die ruimte bieden aan het leren kennen, delen en ervaren van de heilige Geest; jeugd- en jongerenwerk waarin jeugd en jongeren zich herkennen, gerespecteerd worden om wie ze zijn en ruimte krijgen om hun persoonlijke weg met God te zoeken ...

Lees meer

Nieuws en evenementen

Seminar met Philip Jenkins

Seminar met Philip Jenkins

Op 11 maart wordt op de VU een seminar gehouden: World Christianity, politics and public life. Th...
Jaarprogramma 2020 bij Sam

Jaarprogramma 2020 bij Sam

Jaarprogramma 2020 is bekend, zie voor volledige programma op de pagina van Sam.
Justice and Joy

Justice and Joy

Programma van de voorjaarsconventie van 20-24 mei is bekend en de inschrijving geopend. Zie de spec...

Conventies

Kampen

Overige activiteiten