Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Wat doet CWN

CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest.

Lees meer

Over CWN

CWN is oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. CWN is een actieve netwerkorganisatie waarin diverse charismatische initiatieven onderling verbonden zijn en elkaar inspireren. CWN is gesprekspartner binnen de diverse verbanden in kerkelijk Nederland met betrekking tot het charismatische gedachtengoed; Om de oefenruimte mogelijk te maken organiseert CWN: conventies die ruimte bieden aan het leren kennen, delen en ervaren van de heilige Geest; jeugd- en jongerenwerk waarin jeugd en jongeren zich herkennen, gerespecteerd worden om wie ze zijn en ruimte krijgen om hun persoonlijke weg met God te zoeken ...

Lees meer

Nieuws en evenementen

Uinodiging toerustingsdag Conventiepastoraat 1 april 2017

Uinodiging toerustingsdag Conventiepastoraat 1 april 2017

De Stuurgroep Conventiepastoraat i.s.m. SAM (cursus Charismatisch Pastorale Vorming ) nodigt u/jou v...
Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU

Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU

Ondertekening onderzoeks-overeenkomst tussen CWN en de VU Op maandag 6 maart heeft in ontspannen ...
Inschrijven voor de voorjaarsconventie 24-28 mei 2017

Inschrijven voor de voorjaarsconventie 24-28 mei 2017

De inschrijving voor de Voorjaarsconventie in Delden is vanaf vandaag geopend. Het thema is: Kom ...

Conventies

Kampen

Overige activiteiten