ANBI

De stichting Charismatische Werkgemeenschap Nederland is door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan CWN aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. CWN staat geregistreerd onder nr. 002771913 (RSIN).