Over CWN

CWN is een actieve netwerkorganisatie van charismatische initiatieven. Gesprekspartner binnen kerkelijk Nederland over het charismatische gedachtengoed. En oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. Met dat doel organiseren wij conventies, kinder- en jongerenwerk en een programma (DASH) voor jonge mensen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Gaven

Vaak is gedacht, dat de gaven van de Geest niet meer voorkwamen na de tijd van de apostelen, maar in kerken en kloosters van alle tijden is er altijd een spoor van aanwezig. En juist de laatste eeuw is er weer een nadrukkelijke bewustwording van de charismata. In de pinksterbeweging en in de charismatische vernieuwing.

Gebed

Bij CWN is er veel aandacht voor het gebed. In alle denkbare vormen. Bidden doe je immers met je hele wezen. Ook met je lichaam. Bidden verbindt met de diepe betekenis van het bestaan.

Gebedspastoraat

Een bijzondere vorm van gebed is het pastorale gebed, waarvoor tijdens de conventies veel ruimte is. Uitgaande van het woord van Jezus: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt.18: 20), wordt er vertrouwd op de leiding van de heilige Geest. Een team van twee personen, meestal een man en een vrouw, strekt zich samen met de confident (degene, die pastoraat ontvangt) uit naar zijn of haar verdergaande heelwording. Deze vorm van pastoraat is in Nederland geïntroduceerd door de Werkgroep voor gebedspastoraat In Christus heel