Najaarsconventie 2018: inschrijving geopend

'It's a new dawn Waartoe zijn wij op aarde? De klassieke vraag van de catechismus dringt zich opnieuw op. We hebben in onze samenleving alles voor elkaar. Wat in de Middeleeuwen utopie was, heeft de mensheid inmiddels bereikt. Maar hoe nu verder? Wat is onze stip op de horizon? “Zie: Ik ga iets nieuws beginnen”, zegt God. Hij is het die een stip aan de horizon zet. Kennelijk hoeven we dat niet zelf te doen. Die stip staat er al. Maar waar zie ik dat nieuwe verschijnen? Waar kan ik bij aanhak...
Lees meer

Een goed gesprek

Vaker goede gesprekken. Wie wil dat niet? Het raakt aan het hart van de missie van de kerk en van christenen; aan hun verlangen. En aan dat van heel veel andere mensen. Dit beknopte boek van Bert Bakker wil helpen om vaker goede gesprekken te voeren. Ook in situaties waarin dat nu nog niet lukt; of moeizaam gaat. De inhoud is getest door meer dan duizend deelnemers aan workshops en trainingen. En blijkt een verschil te maken. Wie de inhoud van hoofdstukjes uit dit boek toevoegt aan zijn l...
Lees meer

Jubileum Barend Wallet

Ds. Barend Wallet 50 jaar in het ambt. Een predikant en bestuurder voor wie de charismatische vernieuwing een belangrijke bron van geloof en leven is. Op 8 september vieren we dat met ‘Een goed gesprek’ in Houten. De Protestantse gemeente Houten viert komend weekend het 50-jarig ambtsjubileum van één van haar predikanten. We doen dat in de eigen gemeente waar zijn hart ligt. In het besef dat Barend ook veel heeft betekend voor de kerk in bredere verbanden en de oecumene. Hij was voorzitter va...
Lees meer

Voorjaarsconventie en de media

De afgelopen voorjaarsconventie kreeg veel persaandacht. Mooi dat het werk van de CWN-CWJ zo voor het voetlicht kan komen. Hieronder een overzicht: Trouw: Om de heilige geest te ontvangen, trekken christenen naar Delden Nederlands Dagblad ( Let op, het artikel zit achter een betaalmuur): Claiborne smelt de wapens om Friesch Dagblad: CWN-conventie: alles op zijn kop en dan de Geest laten werken RTV Oost: In Ambt Delden was even de grootste kliederkerk van Nederland
Lees meer

Zalfolie ontvangen in indrukwekkende Chrismamis

Woensdagavond 28 maart, aan de vooravond van de drie dagen van Pasen, waren we uitgenodigd om de Chrismamis bij te wonen. De uitnodiging kwam van de aartsbisschop, mgr. Joris Vercammen, via pastoor Louis Runhaar, die binnen de CWN de contactpersoon is van de Oud-Katholieke kerk. De mis vond plaats in de  Sinte Gertrudiskathedraal in Utrecht, vlak bij het Centraal Station. Rondom dat CS wordt enorm verbouwd, dat maakte het contrast met de rust in de mooie kathedraal des te groter. De uitnodigi...
Lees meer

Goed gereedschap is het halve werk

Over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg. Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, coaching, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Over de rol van theologie in die begeleiding gaat het nieuwe boek van Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk. Alle informatie over de studiedag: www.boekencentrum.nl/nieuws/uitnodigingstudiedag.html Doelgroep: Professionele werkers en studenten in pastoraat/geestelijke ve...
Lees meer