Bestuursleden

Voorzitter: Elsbeth Gruteke-Vissia

Met ons gezin nemen we al jaren deel aan de Conventies. Wij voelen ons er thuis door de combinatie van openheid, vrijheid en de ruimte voor het werk van de Geest. Dat heeft in mijn geloofsontwikkeling een verdiepende rol gespeeld en wakkert, nog steeds, mijn verlangen naar steeds meer van God aan. Zo ging ik naast mijn werk als radiopresentator theologie studeren. Twee jaar geleden werd ik bevestigd tot predikant.

Ik ben bestuurslid, omdat ik het belangrijk vind dat de CWN oefenplaats van de Geest blijft. En omdat de CWN mensen toerust om in hun gemeente te functioneren als gelovigen die geïnspireerd door de Geest willen meebouwen aan het koninkrijk van God.

 

Secretaris: Annerieke Roelofsen

Annerieke: in mijn droom een ambitieuze wereldverbeteraar; in de realiteit zit ik in de waan van de dag met opgroeiende kinderen, een baan als beleidsadviseur en een langlopende verbouwing.
Van kinds af aan kom ik thuis en tot rust bij de CWN-CWJ. Mijn ouders hebben mij en mijn broers altijd meegenomen naar de conventies en zomerkampen. Daar geniet ik van het samen lofprijzen en zingen en de verdiepende gesprekken tijdens en na het programma. Sinds enkele jaren kom ik zelf met mijn man Johan naar de conventies waar onze kinderen Daniel en Elieke enorm genieten van het kinderprogramma. Ik zie de CWN/CWJ als een plek waar veel ruimte is voor persoonlijke ervaring van God dichtbij en leren en ervaren wat de Geest kan doen in een mensenleven. Daaraan wil ik vanuit het bestuur graag een bijdrage leveren.

 

Penningmeester: Leo van de Ruit

Al vele jaren ben ik een vaste bezoeker van de Conventies. Omdat ik zoveel ontvangen heb via de CWN draag ik graag als bestuurslid bij aan de verdere voortgang van onze Charismatische Gemeenschap. De zegen en ruimte die ik van God ervaar binnen de CWN wens ik iedereen toe.

In mijn dagelijks leven werk ik als Service Manager bij een leverancier van vacuümpompen. Ik ben gelukkig getrouwd, speel piano, zing bij een close harmony-koor en ben enthousiast racefietser.

 

 

Garbrich Baalbergen

De CWN is voor mij een warme gemeenschap van vrome en vrolijke mensen. Een kring waarbinnen we op een verdiepende en ruimhartige manier kunnen ontdekken hoe Gods Geest werkzaam is. Zelf heb ik veel ontvangen, zowel op de conventies als op de theologencursus charismatische vernieuwing (TCV). Ontvankelijk-zijn en oefenen, ontspannen-zijn en openheid zijn daarbij voor mij kernwoorden. Als bestuurslid hoop ik eraan bij te dragen, dat vele anderen, jong en oud, die zegen ook mogen ervaren. Ik ben predikant in Bennekom en was dat eerder in Sint Pancras, Moordrecht en Voorthuizen, ben getrouwd met Helene en vader van drie zoons die inmiddels het huis uit zijn.

 

Elisabeth van Deventer

Jaren geleden kwam ik met mijn kinderen Lisanne en Daniël voor het eerst naar de conventie. Ik vond er mijn geestelijk thuis. Tijdens de dienst waarin gevraagd werd om vervulling met de heilige Geest, werd ik bevrijd van duiveltje-niet-goed-genoeg. Tijdens een dienst met ziekenzalving wist ik het: daar tussen die pastores is mijn plek. In 2010 begon ik met de studie Godgeleerdheid in Utrecht en deed daarna de Predikantenmaster in Amsterdam en de aanvullende route Geestelijk verzorger in Groningen. Sinds juli 2021 ben ik predikant in Aalten. De conventies van de CWN zijn te mooi om te missen en de CWN is een beweging om te koesteren. Daarom zet ik mij in binnen het bestuur van de CWN, met bijzondere aandacht voor het pastoraat. Met dank aan de heilige Geest, mijn Bron van Inspiratie.

Hilleke Hoekstra-Blok

Meer informatie en foto volgt