Bestuursleden

Voorzitter: ds. Henk Reinders

De CWN is een plek waar mijn hoofd en hart worden aangesproken. Ik vind er verdieping, liefdevol pastoraat en uitbundige lofprijzing. En dat alles met een scheut humor. Prachtig vind ik dat kinderen en jongeren er ruimte krijgen om te groeien in geloof en hoe er verbondenheid ontstaat tussen alle generaties. Onze eerste Conventie, in 2001, voelde als thuiskomen en onze kinderen, inmiddels jongvolwassenen, zijn er niet meer weg te slaan.

Als gemeentepredikant en supervisor/coach heb ik veel van wat ik binnen de CWN heb ontvangen, kunnen doorgeven. Sinds mei 2014 ben ik voorzitter van het CWN-bestuur en met elkaar geven wij leiding aan een inspirerende, oecumenische en levende beweging, waarvan wijzelf én de kerk de vruchten mogen plukken.

 

Secretaris: Lidy Brandenburg

Samen met onze vier kinderen komen wij al jaren op de Conventies. De Missionaire Charismatische vernieuwing van de kerk ligt mij na aan het hart. Het is voor de toekomst van de kerk belangrijk dat jonge mensen veel ruimte krijgen voor hun ideeën en beleving van het geloof in de kerk en bij CWN.

Ik heb pedagogiek en geschiedenis gestudeerd en ben docent aan de opleiding voor Verpleging en Verzorging van het Graafschap College in Doetinchem. Daarnaast werk ik als onderwijs-auditor in het MBO.

 

Penningmeester: Leo van de Ruit

Al vele jaren ben ik een vaste bezoeker van de Conventies. Omdat ik zoveel ontvangen heb via de CWN draag ik graag als bestuurslid bij aan de verdere voortgang van onze Charismatische Gemeenschap. De zegen en ruimte die ik van God ervaar binnen de CWN wens ik iedereen toe.

In mijn dagelijks leven werk ik als Service Manager bij een leverancier van vacuümpompen. Ik ben gelukkig getrouwd, speel piano, zing bij een close harmony-koor en ben enthousiast racefietser.

 

Elsbeth Gruteke-Vissia

Met ons gezin nemen we al jaren deel aan de Conventies. Wij voelen ons er thuis door de combinatie van openheid, vrijheid en de ruimte voor het werk van de Geest. Dat heeft in mijn geloofsontwikkeling een verdiepende rol gespeeld en wakkert, nog steeds, mijn verlangen naar steeds meer van God aan. Zo ging ik naast mijn werk als radiopresentator theologie studeren. Twee jaar geleden werd ik bevestigd tot predikant.

Ik ben bestuurslid, omdat ik het belangrijk vind dat de CWN oefenplaats van de Geest blijft. En omdat de CWN mensen toerust om in hun gemeente te functioneren als gelovigen die geïnspireerd door de Geest willen meebouwen aan het koninkrijk van God.

 

Rianne Hammingh

Met intens verdriet en diepe ontroering moeten wij u, jou meedelen dat ons geliefde CWN-bestuurslid Rianne Hammingh op donderdag 30 december op 53-jarige leeftijd is overleden. In korte tijd werd Rianne geveld door ernstige ziekte en heeft ze het leven en die haar lief waren, los moeten laten. We kunnen het nog nauwelijks bevatten, het voelt onwerkelijk.

Rianne was de afgelopen vier jaar lid van het bestuur van de CWN. In die positie hield zij zich, naast de lopende bestuurszaken, vooral bezig met het pastoraat. Ook was Rianne actief in de pastorale toerustingsbeweging ‘Bij Sam.’ Rianne vervulde haar taken met grote toewijding, inzet en vooral liefde. Zorgvuldig was haar omgang met mede-cwn’ers en cwj’ers. Zo bepaalde zij ons als bestuur ook steeds weer bij de liefde als vrucht van de Geest. Haar doorleefd geloof en aandachtig doorluisteren heeft velen – jong en oud – bemoedigd en getroost. Van jongs af aan was Rianne al via haar ouders bij de CWN betrokken en later ook met haar gezin, haar man Thijs Feenstra en haar kinderen Maria, Inne en Lykle.

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven ‘t nameloze
mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.