Waar wij voor staan

De CWN is een bruisende werkgemeenschap van charismatische initiatieven. Gesprekspartner binnen kerkelijk Nederland. Oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. Wij moedigen christenen aan om zich in hun gemeenschappen open te stellen voor de veelkleurige werking en gaven van de heilige Geest. En wij willen jong en oud helpen antwoorden te ontdekken op levensvragen.

Privacybeleid Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Protocol (seksueel) misbruik en bereikbaarheid internevertrouwens Personen