Charismatische kernthema’s

Gaven

De gaven van de Geest (charismata) kwamen niet alleen voor in de tijd van de apostelen, maar ook in de eeuwen daarna, in kerken en kloosters. De laatste tientallen jaren groeit de bewustwording van de charismata sterk.

Gebed

Binnen de CWN is er veel aandacht voor het gebed, in alle denkbare vormen. Bidden doe je met je hele wezen, dus ook met je lichaam. Bidden verbindt met de diepe betekenis van het bestaan.

Gebedspastoraat

Een bijzondere vorm van gebed is het pastorale gebed, waarvoor tijdens de Conventies veel ruimte is. Jezus zei al: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’ (Matt.18: 20). Een team van twee personen strekt zich – samen met de persoon, die pastoraat ontvangt – uit naar heelwording. Meer over deze vorm van pastoraat lees je hier: https://gebedspastoraat.nl.