Solidariteitsfonds conventies

De CWN heeft een solidariteitsfonds waaruit korting  gegeven kan worden voor deelnemers aan conventies die  onvoldoende financiële draagkracht bezitten.

Als criterium om van deze regeling gebruik te kunnen maken geldt dat er in het dagelijkse leven gebruikt gemaakt wordt van één van de volgende regelingen:

– collectieve zorgverzekering via de gemeente

– individuele inkomenstoeslag

– bijzondere bijstand

– tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten van de UWV

– een wajong-uitkering (alleen alleengaanden) van de SVB

– weduwenuitkering (op basis van de algemene nabestaandenwet)

– schuldsanering

Wilt u in aanmerking komen voor deze kortingsregeling, neem dan contact op met secretariaatcwn@cwn-cwj.nl