CWJ

CWJ is de jeugd en jongeren werkgroep van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, CWN. CWJ is verantwoordelijk voor de jeugd- en jongerenactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van CWN worden georganiseerd.

Meer informatie:

Waar wij voor staan

Kampen

Staffers

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiasteling om het CWJ-bestuur te komen versterken. Ben jij een sterke organisator en vind je het leuk om nieuwe dingen te ontwikkelen? Kom er dan bij!

Vacature – post Kampen

Wat houdt het in?

De CWJ, de jeugdtak van de CWN, organiseert hilarische en serieuze activiteiten voor kinderen en tieners: het jeugdwerk op de conventies, zomerkampen en het WWW. Naast veel plezier met elkaar hebben, willen we hen enthousiast maken voor het geloof en Gods liefde laten ervaren. Met het CWJ-bestuur zorgen we er onder andere voor dat alles rondom jeugdactiviteiten zo geregeld is dat de staffers op een leuke en fijne manier hun werk kunnen doen.

Als bestuurslid op de post Kampen ben je verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke voorbereiding van zes zomerkampen en het Winter Wonder Weekend. Dit houdt onder andere in dat je je bezighoudt met werving van de co’s, kamplocaties en -materialen en inhoudelijke en praktische toerusting van staf. Je werkt daarbij veel samen met het bestuurslid Staf. Bovendien denk je als bestuurslid mee over waar de CWJ naartoe gaat op de lange termijn en hoe we als CWJ aan kunnen blijven sluiten op de behoefte van de gelovige jeugd.

Wat vragen we

We zoeken iemand die 18 jaar of ouder is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je je kan identificeren met de christelijke waarden die de CWJ uitdraagt. Deze post kost je gemiddeld 10 uur per maand. Dit wisselt door het jaar heen. Dit is inclusief de maandelijkse vergadering op elke eerste dinsdagavond van de maand. De functie gaat per direct in. Het is op vrijwillige basis voor een periode van drie jaar.

Het CWJ-bestuur

Voorzitter: Anne van Elderen
Conventies: Veerle Baars
Financiën: Gert Droogendijk
Kampen: Steven Paas
Staf: [vacant]
Secretariaat: Lisanne van Berkel
PR: Talitha van Wettum
Algemeen: Jonathan Terlouw

Als CWJ-bestuur werken we aan de activiteiten voor kinderen en tieners op de zomerkampen, conventies en het WWW. We zorgen er voor dat alles zo geregeld is dat de staffers en co’s op een leuke en fijne manier hun werk kunnen doen.

In onze activiteiten streeft de CWJ ernaar:

  • De deelnemers d.m.v. programma- onderdelen, groepsprocessen, persoonlijke en individuele aandacht iets te laten ervaren van de liefde die de god van Abraham, Izaak en Jacob in zijn heilswerken en door zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Daarbij stimuleren we dat de deelnemers tot een persoonlijk geloof komen, innerlijke genezing ontvangen, actief betrokken raken bij de verwezenlijking van het Koninkrijk van God op aarde;
  • Persoonlijke aandacht te hebben voor iedere deelnemer en de deelnemers te stimuleren aandacht te hebben voor elkaar;

Iedere deelnemer te accepteren, te bevorderen dat de deelnemers elkaar accepteren en een klimaat te scheppen waarin de deelnemers dit ook ervaren.