CWJ

CWJ is de jeugd en jongeren werkgroep van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, CWN. CWJ is verantwoordelijk voor de jeugd- en jongerenactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van CWN worden georganiseerd.

Meer informatie:

Staffen Op de conventies van de CWN verzorgt de CWJ een volledig kinder- en jongerenprogramma, ook wel staffen genoemd.

Geloofbelijdenis Waar de CWJ voor staat.

Kampen Waar ze in de zomer heel veel plezier aan beleven: iedere leeftijd welkom.