Theologencursus Charismatische Vernieuwing

De Theologencursus Charismatische Vernieuwing (ThCV) richt zich op het ontdekken van de presentie van de gekruisigde en opgestane Christus. Deze presentie is niet af te dwingen, maar mensen kunnen zich er wel in oefenen en er ruimte voor te maken. Een ruimte die de heilige Geest in samenspel met onze menselijke geest wil creëren.

Doel

Doel van de cursus is dat pastores kennis maken met de charismatische geloofsbeleving en de waarde daarvan ontdekken voor hun beroepsuitoefening. Daarbij wordt deskundigheidsbevordering nadrukkelijk gekoppeld aan groeien in ontvankelijkheid.

Doelgroep

Doelgroep van de cursus zijn: pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom.

Programma

In drie cursusjaren wordt achtereenvolgens met name stilgestaan bij: de theologische noties van de charismatische geloofsbeleving (eerste jaar); de pastor persoonlijk (tweede jaar); en de pastor in de gemeente (derde jaar).
Er wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan werkvormen, zoals luisteren naar lezingen, delen van eigen ervaringen in kleine groepen, bidden voor elkaar, creatieve verwerking na de lezing en samen vieren. Aandacht voor de enkeling, geliefd en aanvaard door God, gaat hand in hand met aandacht voor de gaven die de Geest aan de gemeente geeft. Dit alles met het oog op heelwording van mens, kerk en wereld.

Cursusinformatie

De cursus bestaat uit zes maandelijkse vormingsdagen in Amersfoort (op donderdag van 10.00-15.30 uur) en een driedaagse retraite. De cursuskosten bedragen € 395,00.

Meer informatie
Voor meer informatie
– ds. Reinhard van Elderen, tel: 033 298 2738; rj.van.elderen@gmail.com
– ds. Dora Hoekstra-Olthof, tel: 010 451 6665; dshoekstra@hoeksteen.pkncapelle.nl
– secretariaat: Engelien Bakker, tel: 0180 687 334; theologencursus@ekklesia.nl
Meer informatie vindt u op: thcv.nl