Theologencursus Charismatische Vernieuwing

ThCV foto

In de charismatische spiritualiteit gaat het om de presentie van de gekruisigde en opgestane Christus. Deze presentie is een gave van de Geest, ze is niet af te dwingen. Mensen kunnen zich wel oefenen om ruimte te maken voor die presentie. Een ruimte die wordt gecreëerd door de Heilige Geest, in samenspel met de menselijke geest.

Doel

Doel van de TCV is dat de deelnemers groeien in ontvankelijkheid voor de presentie van Christus.

Er is aandacht voor ieder persoonlijk; we zijn geliefd en aanvaard door God. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor de gaven die de Geest aan de gemeente geeft. Er wordt geoefend om ruimte te geven aan het werk van de Heilige Geest, toegespitst op de verschillende werkzaamheden binnen de gemeente. Dit alles met het oog op heelwording van de mens, de kerk en de wereld.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen: Luisteren naar lezingen, het delen van eigen ervaringen in een kleine groep, bidden voor elkaar, creatieve verwerkingen in workshops en samen vieren. Er is veel ruimte voor lofprijzing en meditatie.

Doelgroep

Doelgroep van de cursus zijn: pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom.

Cursusopzet

In drie cursusjaren staan we stil bij:

• de theologie van de Charismatische Vernieuwing (eerste jaar)
• de pastor persoonlijk (tweede jaar)
• de pastor in de gemeente (derde jaar)

Een cursusjaar begint in september en bestaat uit zes vormingsdagen (van 10.00–15.30 uur) op donderdag in Amersfoort en een driedaagse retraite begin januari. Het is elk jaar mogelijk om deel te gaan nemen.

De cursus staat open voor pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom.

De cursus is door de Protestantse Kerk in Nederland erkend als studieactiviteit in het kader van de permanente educatie.

Kosten: € 415,00 per jaar, incl. de januari-retraite. Zie ook: www.thcv.nl

Het jaarthema voor de cursus die start op 1 oktober 2020 is: De theologie van de charismatische vernieuwing. Op de website staat het volledige programma.

Meer informatie kunt u krijgen van
dr. Reinhard van Elderen, Eemdijk, tel. 06 15903486; mail: rj.van.elderen@gmail.com
ds. Bert Heslinga, Vaassen, tel. 0578.575748; mail: ds@bertheslinga.nl

Aanmelding bij het secretariaat:
Engelien Bakker
Ebbenhout 10
3991 MB Houten
tel. 030 2764183; mail: engelienbakker@ekklesia.nl

Meer informatie vindt u op: thcv.nl