privacy

Privacy beleid Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Privacy statement CWN

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

Grondslag gegevensverwerking

De CWN verwerkt alleen de persoonsgegevens waar uzelf toestemming voor geeft.

Verwerking van uw gegevens

De CWN houdt een administratie bij van deelnemers ten behoeve van de organisatie van haar activiteiten. Deze persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die worden uitgevoerd door de CWN en aan haar verwante organisaties via E-mail en nieuwsbrieven;
 • om fondswerving te doen ter bevordering van CWN activiteiten;
 • voor de registratie van onze medewerkers en vrijwilligers;
 • voor de financiële administratie en deelnemersadministratie van haar activiteiten.

Concreet gebruik persoonsgegevens:

 • de diverse werkgroepen binnen de conventie organisatie gebruiken e-mail adressen van medewerkers t.b.v. informatie en afspraken;
 • de verantwoordelijke staffers van CWJ Kampen hebben tijdens de kampperiode en de voorbereiding beschikking over bijzondere persoonsgegevens van deelnemers en ouders. Dit ten behoeve van informatie maar ook van mogelijke calamiteiten. Deze persoonsgegevens worden na de kampperiode verwijderd.

Registratie van uw gegevens

Als u in het verleden conventies heeft bezocht of aan andere activiteiten heeft deelgenomen zijn uw persoonsgegevens opgenomen in onze relatiebestand.
Het registreren van nieuwe persoonsgegevens gebeurt via:

 • de reserveringssite (cwn.pragmalogic.nl) wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten of als vrijwilliger;
 • de website (cwn-cwj.nl) wanneer u zich inschrijft voor één van de activiteiten van de CWJ (zoals de kampen en Winter Wonder Weekend).

Uw rechten en uw persoonlijke gegevens

Tenzij onder voorbehoud van een vrijstelling op grond van de AVG, kunt u het volgende vragen aan het CWN met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • het recht tot inzage in de gegevens die de CWN heeft vastgelegd;
 • het recht te verzoeken dat het CWN persoonlijke gegevens corrigeert als het onjuist blijkt te zijn of verouderd;
 • het recht op beperking van de verwerking, het recht om minder gegevens te verwerken;
 • het recht om te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer het niet langer nodig is om deze gegevens voor de CWN te behouden, het recht op vergetelheid;
 • het recht op uw instemming met de verwerking te allen tijde herroepen;
 • het recht om, indien er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens, te vragen verdere verwerking te staken;
 • het recht om een klacht over de verwerking en behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het bestuur van het CWN in te dienen;
 • het recht te verzoeken dat de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken en waar mogelijk, die gegevens direct te verzenden naar een andere data verwerker (bekend als het recht van data portabiliteit).

Gegevens wijzigen of verwijderen

U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van de CWN (cwn.org@dbinet.nl) of zelf uw gegevens wijzigen in het relatiebestand via de reserveringssite van de CWN (cwn.pragmalogic.nl) met uw eigen account.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen in CWN context worden gebruikt. Gegevens worden niet aan derden buiten CWN verstrekt.

Verdere verwerking

Als we uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel, en dit niet valt onder de huidige toestemming en privacy verklaring, dan krijgt u een nieuw verzoek waarin dit nieuwe gebruik vóór aanvang van de verwerking en de relevante doeleinden worden uiteengezet en verwerking van voorwaarden.

E-mail

De CWN maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Op deze wijze kan de CWN haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. U kunt zich zich via een link onderaan de nieuwsbrief afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van de CWN.

Website

Alle gegevens die via de website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan CWN verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Op de website van CWN worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan CWN de website zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Beveiliging

De CWN heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn cwn.org@dbinet.nl.