Missie en visie CWN

De missie en visie van CWN zijn:

Onze missie: oefenruimte zijn voor de heilige Geest

CWN moedigt christenen aan zich open te stellen voor de werking en de gaven van de heilige Geest, opdat zij zullen groeien in onvoorwaardelijke toewijding aan God.

CWN helpt christenen in hun gemeenschappen biddend, lerend en vierend ruimte te scheppen voor het veelkleurige werk van de heilige Geest en met elkaar te oefenen in gastvrijheid, opdat in hun midden het lichaam van Christus zichtbaar en tastbaar wordt.

CWN roept christenen op zich getuigend en dienend in te zetten in de samenleving, opdat in de wereld de gerechtigheid van Gods komende rijk wordt weerspiegeld en gedaan.

Onze visie

CWN wil mensen helpen in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus zinvolle en authentieke antwoorden te ontdekken op de vragen in hun leven. Bij alle vragen en zoeken in het leven is Jezus Christus ons ankerpunt. Hij is het venster waardoor wij de bijbel lezen. Zijn Geest leert ons de bijbel te verstaan.
CWN staat in de traditie van eeuwen, die onder meer doorklinkt in de liturgie van de vieringen. Tegelijkertijd stelt zij zich open voor vernieuwing, die wordt geboren uit de God die was, die is en zal zijn.