Inschrijvingsvoorwaarden kampen CWJ (versie 2024)

Inschrijving

Vanaf 1 november 09.00 uur is de inschrijving geopend. Als er ingeschreven is krijgt u een automatische ontvangstbevestiging.

Leeftijden

In principe kan uw zoon/ dochter zich alleen voor een kamp inschrijven als hij/ zij de juiste leeftijd voor het kamp heeft. Indien u hiervan wilt afwijken neem dan contact op met het secretariaat secretariaatcwj@gmail.com om dit te motiveren. Het CWJ-bestuur bepaalt daarna of er een uitzondering gemaakt kan worden en zal het besluit onderbouwen.

Procedure aanmelding

Wanneer er zich op 8 november meer mensen voor een kamp hebben aangemeld dan er plekken zijn, wordt er geloot. De aanmeldingen die vanaf 8 november binnenkomen worden na de loting verwerkt op volgorde van binnenkomst.

Procedure loting

• de volgorde van aanmelding is in de eerste week niet van belang
• de eerste vijf plekken worden verloot onder deelnemers die vorig jaar niet op het betreffende kamp mee waren
• de overige plaatsen worden onder de aanmeldingen uit de eerste week verloot

Definitieve plaatsing

Wij doen ons best uw inschrijving binnen 14 dagen te verwerken. U krijgt daarna bericht of uw zoon/ dochter mee kan met het kamp of op de wachtlijst geplaatst is. Hiermee is de inschrijving definitief.

Wachtlijst

Mocht er een plek vrijkomen op een vol kamp dan wordt de wachtlijst op volgorde geraadpleegd.

Betaling

Bij definitieve plaatsing verwachten wij een aanbetaling van €25,00 per deelnemer aan een Chakika en/ dan wel €50,00 per deelnemer aan een tienerkamp. De aanbetaling dient op 1 december ontvangen te zijn op onze rekening. Restitutie is op de aanbetaling niet van toepassing. Het resterende bedrag van het verschuldigde kampgeld dient vóór 1 mei gestort te worden op onze rekening.

Na de aanmelding

• In mei sturen we een mail met de vragenlijst t.b.v. de voorbereiding voor de kampstaf en de voorkeuren van uw zoon/ dochter.
• Voor de voorbereiding van het kamp is het belangrijk dat deze lijst snel en volledig wordt ingevuld.
• In juni wordt de kampbrief met alle details van het kamp aan u gestuurd.

Annulering

Indien uw zoon/ dochter door onvoorziene omstandigheden niet met het kamp mee kan, wordt er een vervanger gezocht op de wachtlijst. Indien die niet gevonden kan worden, zijn wij genoodzaakt een gedeelte van de kampprijs in rekening te brengen. Terugbetaling van de aanbetaling is niet mogelijk.

N.B. Mochten de kampen niet door gaan vanwege corona maatregelen, dan wordt de gedane aanbetaling teruggestort door de penningmeester van de CWJ.

De volgende kosten worden dan in rekening gebracht:
– afmelding voor 1 mei: €25,00 of €50,00 (aanbetaling van het kamp)
– afmelding van 1 t/m 21 mei: 40% van de kampprijs
– afmelding van 22 mei t/m 12 juni: 50% van de kampprijs
– afmelding van 13 juni t/m 3 juli: 75% van de kampprijs
– afmelding vanaf 4 juli: 100% van de kampprijs

Reisverzekering

De CWJ sluit geen reisverzekering af. Als uw zoon/ dochter dure spullen meeneemt, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk kunt u zelf een reisverzekering afsluiten.

Privacy

De CWJ gebruikt uw gegevens alleen voor de organisatie van de kampen en om u uit te nodigen voor andere activiteiten van de CWN-CWJ.

Spam

De communicatie van de CWJ gaat per e-mail. Daarbij is er altijd het risico dat een e-mail wordt tegengehouden door een spamfilter. U kunt dit voorkomen door het e-mailadres van het CWJ-Secretariaat uit te sluiten in uw spamfilter. Denkt u een e-mail gemist te hebben, neem dan contact met secretariaatcwj@gmail.com op.