Bestuur

Het bestuur van CWN bestaat uit de volgende mensen

Voorzitter: ds. Henk Reinders

Toen ik in 2001 voor het eerst een conventie bezocht met mijn gezin, voelde dat als thuiskomen. CWN-CWJ bleek een plek waar mijn hoofd en hart werden aangesproken, ik vond er verdieping, liefdevol pastoraat en mogelijkheid voor uitbundige lofprijzing. En dat alles was voorzien van een scheut humor. Prachtig vond ik het, hoe er ruimte is voor kinderen en jongeren om te groeien in geloof en hoe er verbondenheid ontstaat tussen alle generaties. Mijn kinderen, inmiddels jongvolwassenen, zijn er niet meer weg te slaan.

In mijn ambt van gemeentepredikant en werk als supervisor/coach heb ik veel van wat ik de loop der jaren ontvangen heb in CWN kunnen doorgeven. Vanaf juni 2013 ben ik met het bestuur gaan meelopen en in mei 2014 heb ik het voorzitterschap op me genomen. Met elkaar geven we als bestuur leiding aan een inspirerende, oecumenische en levende beweging, waar veel vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten en waarvan wijzelf maar ook de kerk in al haar breedte de vruchten mag plukken.

Secretaris: Lidy Brandenburg

Mijn naam is Lidy Brandenburg-Geurink en ik woon in Vorden. Mijn man is predikant van de Protestantse kerk in Vorden.

We komen al jaren op de CWN conventies samen met onze vier kinderen. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en we zijn de trotse grootouders van twee kleinkinderen.
Ik heb pedagogiek en geschiedenis gestudeerd en ben docent aan de opleiding voor Verpleging en Verzorging van het Graafschap College in Doetinchem. Daarnaast werk ik als onderwijs auditor in het MBO.

Missionaire Charismatische vernieuwing van de kerk ligt me na aan het hart. Het is voor de toekomst van de kerk belangrijk dat jonge mensen veel ruimte krijgen voor hun ideeën en beleving van het geloof in de kerk en bij CWN.

Hilleke Hoekstra-Blok

In de herfst van 1994 zijn we voor het eerst, enthousiast gemaakt door vrienden, een weekend naar een CWN najaarsconventie gegaan. Een weekend, want een hele conventie leek ons wel lang. Daarna zijn we blijven komen. Eén, meestal twee keer per jaar de héle conventie.
Wat bij mij die allereerste keer veel indruk maakte waren de (pastorale) gesprekken die plaatsvonden op de vrijdag of de zaterdagavond. Wat aarzelend ben ik ook een eerste keer gegaan, en wat was dat heilzaam.

Veel heb ik mogen ontvangen van God, door mensen die op een conventie tijd namen om met mij in gesprek te gaan en met en voor mij te bidden.
Na verloop van jaren groeide bij mij het verlangen om nu op mijn beurt ook beschikbaar te zijn voor pastoraat. Ik ging meedoen in voorbedeteams. Vanaf 2006 ben ik mee gaan draaien in de stuurgroep conventiepastoraat en in mei 2010 ben ik in het CWN bestuur gekomen. In het dagelijks leven ben ik GZ-psycholoog, werkzaam in mijn eigen praktijk.

Penningmeester: Leo van de Ruit

Mijn eerste CWN conventie was een bijzondere ervaring. Sindsdien ben ik een vaste bezoeker van de conventies. Omdat ik zoveel ontvangen heb via CWN draag ik heel graag als bestuurslid bij aan de verdere voortgang van onze Charismatische Gemeenschap.

In het dagelijks leven werk ik als Service Manager bij een leverancier van vacuümpompen. Ik ben gelukkig getrouwd, speel piano, zing bij een close harmony koor en ben enthousiast racefietser. De zegen en ruimte die ik van God ervaar binnen CWN wens ik iedereen toe.

Elsbeth Gruteke-Vissia

Zo’n 15 jaar begonnen mijn man Paul en ik met onze, toen nog jonge kinderen, de conventies van de CWN te bezoeken. Een plaats waar we ons meteen thuis voelden door de combinatie van openheid, vrijheid en de ruimte voor het werk van de Geest. We vonden er een goed thuis als gezin. Onze kinderen doorliepen alle kampen en we bezochten de voorjaarsconventies.

In mijn eigen geloofsontwikkeling heeft de CWN een verdiepende, rol gespeeld. Mijn verlangen naar steeds meer van God werd, en wordt, aangewakkerd.  Zo ging ik naast mijn werk als radiopresentator theologie studeren. Twee jaar geleden werd ik bevestigd tot predikant.

Na zoveel jaren van veel ontvangen is het nu tijd geworden om iets terug te geven aan de CWN. Toen ik werd gevraagd om in het bestuur te stappen heb ik daar ja op gezegd. Omdat ik het belangrijk vind dat de CWN die oefenplaats van de Geest blijft die het al zoveel jaren is. En omdat ik geloof dat de CWN mensen toerust om in hun eigen gemeente te functioneren als gelovigen die geïnspireerd door de Geest mee willen bouwen aan het koninkrijk van God.