Wat zijn conventies?

CWN organiseert elk jaar twee meerdaagse ontmoetingsbijeenkomsten (conventies): de voorjaarsconventie en de herfstconventie. Een CWN conventie biedt ruimte voor spiritualiteit. Het werk van Gods Geest staat centraal in lofprijzing, meditatie, studie, vieren, luisteren, stilte en vooral: ontmoeting.

Wat houden de conventies in?

Elke conventie begint met een toewijdings- en lofprijzingsdienst. ’s Avonds na de officiële opening en lofprijzing is er een inleiding over het thema van de conventie. Op de volgende dagen werken deskundige sprekers het thema uit. Door de dagen heen zijn er regelmatig avondmaal- en eucharistievieringen.

Op zaterdagavond is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede en zegen.
‘s Middags kunt u meedoen aan een van de vele werkgroepen. Voor de jeugd is er een kinder- en tienerprogramma. Ook de jongvolwassenen hebben een eigen programma. Baby’s en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de crèche.

Voorjaars- en herfstconventie

2020: De Voorjaarsconventie wordt gehouden vanaf woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondagmorgen na Hemelvaartsdag: afgelast ivm met corona-maatregelen.

2020: De Najaarsconventie wordt gehouden van donderdagmiddag tot en met zondagmorgen: 22 tot en met 25 oktober 2020 (herfstvakantie regio midden en zuid).

2021: De Voorjaarsconventie wordt gehouden vanaf woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondagmorgen na Hemelvaartsdag: 12 tot en met 16 mei 2021.

Solidariteitsfonds conventies

De CWN heeft een solidariteitsfonds waaruit korting gegeven kan worden aan deelnemers aan conventies.