Voorjaarsconventie 2024

De Voorjaarsconventie 2024 wordt gehouden van woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondagmorgen na Hemelvaartsdag: 8 tot en met 12 mei 2024.

De inschrijving is geopend.

Goudlijm

Het christelijk geloof cirkelt om het geheim van Jezus’ leven: zijn lijden en sterven én zijn opstanding. Het lijden heeft een cruciale plek, het wordt niet uit de weg gegaan, het wordt niet verzwegen. Jezus is geen perfecte held, geen superhuman die rakelings over ons heen vliegt. Hij onderging het leven op aarde ten volle, zoals ook wij dat kennen.

Gebroken aardewerk
Als Jezus aan het kruis hangt, citeert Hij woorden uit Psalm 31. Daarin noemt de dichter zichzelf  ‘gebroken aardewerk’. Blijkbaar herkende Jezus zich in deze woorden. Zijn lichaam en zijn ziel werden bekrast, Hij werd een beker met een barst.  En na zijn opstanding verschijnt Hij met littekens, de gevolgen van de pijn nog zichtbaar. Maar tegelijkertijd ook anders, verheerlijkt, opgestaan, de dood en het lijden overwonnen. Als teken van God dat lijden, dood, verdriet en het kwaad het niet zullen winnen van de liefde, hoop en de heelheid.
Het beeld van gebroken aardewerk wordt door de Japanse kunstvorm ‘Kintsugi’ tot waardevolle kunst gemaakt. Gebroken aardewerk wordt niet afgedankt en weggegooid, maar gelijmd met gouden lijm. Waardoor het waardevoller wordt dan voor de breuk.

Kyrie en Gloria
In de liturgie komt dit ook tot uiting door het Kyrie en Gloria. De nood van de wereld wordt bij God gebracht, zijn ontferming wordt gevraagd. En meteen daarna, zonder adempauze, zingen we God de lof toe. Omdat we erop vertrouwen dat Hij ons hoort en ziet. Het is uiting van een diep vertrouwen dat God onze heelheid op het oog heeft, midden in de wereld van onrust, pijn en gebrokenheid.

Sprekers


Harmen Uco de Vries
is predikant van de Pelgrimskerk te Amsterdam-Buitenveldert (PKN). Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Om heil en genezing te vinden’. Van zijn hand verscheen onder meer: ‘Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts’, dat handelt over het omgaan met ziekte in zorginstelling en kerk. (Donderdagavond)

Marianne Thieme is een Nederlandse dierenactiviste, juriste, publiciste, theologe en politica. Zij is medeoprichtster van de Partij voor de Dieren en was van 2006 tot 2019 lid van de Tweede Kamer. Momenteel is ze publicist en spreker over nieuw leiderschap, theologie, duurzaamheid en dierenrechten. (Vrijdagmorgen)

 

Jan Verduijn is counselor, ademtrainer en meditatiebegeleider bij Op Adem, een community waar mensen letterlijk op adem kunnen komen. Hij was eerder onder meer jongerenwerker in een kerkelijke gemeente en jarenlang trainer, product- en programmamaker bij Youth for Christ. (Zaterdagmorgen)

 

Programma

Woensdagmiddag: Drempeldienst
Woensdagavond: Lezing Harmen Uco de Vries
Donderdagmorgen: Hemelvaartsviering met medewerking van Giel Schormans
Donderdagavond: Optreden Mensenkinderen
Vrijdagmorgen: Lezing Marianne Thieme
Vrijdagavond: Ziekenzalving
Zaterdagmorgen: Lezing Jan Verduijn
Zaterdagavond: Voorbeden en zegening
Zondagmorgen: Slotviering

Verder:
In de middagen werkgroepen
En als vanouds: ‘s morgens en ‘s middags geweldig kinder- en jongerenprogramma met de leukste staffers!

De inschrijving is geopend!

De inschrijving is geopend en u kunt zich nu aanmelden voor de CWN-CWJ Voorjaarsconventie van via deze link. De inschrijving verloopt volledig via De Betteld in Zelhem. Kijk op onze website voor informatie over de Betteld en de accomodaties.

Bevestiging verblijf
Een week voor de conventie ontvangt u een bericht met de voor u toegewezen standplaats, kamer of verhuur accommodatie. Dus: loopt u tegen problemen aan bij het inschrijven, of wilt u iets wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Betteld in Zelhem: telefoon (0314) 62 72 00 of via de mail: zelhem@betteld.nl. Komt u er daar niet uit dan zullen zij u doorsturen naar een vrijwilliger van de CWN.

 

Meer informatie volgt via de mail aan degenen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven. Nieuwe informatie uit de nieuwsbrieven worden aan deze pagina toegevoegd.