vertrouwenspersoon

Het bestuur van de CWN-CWJ heeft onderstaande protocol vastgesteld, dit protocol is aanvullend op het door de Protestantse Kerk in Nederland opgestelde protocol ‘Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties’.

Dit aanvullend protocol beschrijft specifieke aanvullingen en concrete uitwerkingen op het PKN-protocol.

Protocol (sexueel) misbruik en bereikbaarheid Interne Vertrouwens Personen