Staffen

Het kinder- en jongerenwerk bij CWJ wordt vormgegeven door staffers. Zij zijn het hart van de diverse activiteiten die CWJ voor kinderen en jongeren organiseert.

De staffer

De staffer is zich bewust van de liefde van de God die Zijn enige Zoon gaf voor ons. De staffer wil deze betrokkenheid beantwoorden door samen met anderen het christelijk geloof te vieren en door zelf persoonlijke aandacht te hebben voor staffers, kinderen en tieners.

De missie

De staffer brengt de kinderen en de jongeren door onderwijs en praktijk in aanraking met de liefde van God. De staffer laat zichzelf kennen aan de jongere als een enthousiast, gelovig en kwetsbaar mens. Door het voorbeeld en de aandacht van de staffer wordt de jongere gestimuleerd om ook zelf aandacht te hebben voor anderen, een persoonlijk geloof te ontwikkelen, en te genieten van het leven en de gaven die God geeft. Door hiermee te oefenen op CWJ-evenementen worden jongeren en staffers toegerust om ook in hun thuisomgeving vanuit een persoonlijk geloof hun steentje bij te dragen aan de bouw van Gods koninkrijk.

Eisen

CWJ stelt een aantal eisen aan de staffers. De staffer:

  • onderschrijft de missie van de CWN;
  • weet zich deel van de christelijke gemeenschap. Onderschrijft de (brede) christelijke identiteit zoals verwoord in de binnen CWJ gehanteerde geloofsbelijdenis;
  • heeft een stabiele geestelijke gezondheid en verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf en anderen;
  • heeft affiniteit met kinder- en/of tienerwerk;
  • is minimaal 18 jaar;
  • kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Gezocht

Lijkt het je wat om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van CWJ? Neem dan contact op met het secretariaat van de CWJ (zie onder).