relatie met de Oud-Katholieke Kerk

CWN is een oecumenische werkgemeenschap waarin gelovigen en voorgangers uit diverse kerken en tradities elkaar ontmoeten en samen op zoek gaan naar verdieping en verbreding van hun geloof.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is vanaf het begin betrokken bij de CWN. Priesters en gelovigen uit deze kring hebben vanaf het eerste uur een rol gespeeld binnen de werkgemeenschap, zowel in het bestuur als in de uitvoering op de conventies.

Tegenwoordig komt deze betrokkenheid officieel tot uitdrukking in de ‘contactpersoon namens de Oud-Katholieke Kerk’. Deze functie wordt ingevuld door pastoor Louis Runhaar uit Amersfoort. Hij onderhoudt contact met het bestuur van de CWN, gaat op de conventies voor in oud-katholieke vieringen (of vraagt hiervoor een collega) en verzorgt een of meerdere workshops. Ook brengt hij de CWN onder de aandacht binnen de Oud-Katholieke Kerk.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: www.okkn.nl

Mailadres pastoor Louis Runhaar: pastoor@amersfoort.okkn.nl