Regionale activiteiten

Regionale en lokale werkgroepen van CWN houden in het land diverse regionale charismatische ontmoetingsbijeenkomsten.

Waar: Amsterdam
Wat: De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt
Wanneer: elke laatste zondag van de maand (behalve met kerst, dan op 25 december) om 15.00 uur (koffie/thee vanaf 14.15 uur)
Waar: Oranjekerk Tweede van der Helststraat 1-3 in Amsterdam
Voor meer info: telefoon: 06 22494089 of www.erv.amsterdam.nl

Waar: Den Haag
Wat: Voorbede-uur
Wanneer: elke donderdag van 12.30-13.30 uur
Waar: Willibrordushuis, Oude Molstraat 35 in Den Haag
Voor meer info: telefoon: 070 386 6946

Waar: Haren
Wat: Gebedsgroep
Wanneer: eenmaal per maand
Voor meer info: Hans Breekveldt, telefoon: 0591 612 614.

Waar: Houten
Wat: Stilteviering met onder meer liederen uit Taizé, momenten van stilte/bezinning en de mogelijkheid van voorbede
Wanneer: Iedere derde zondag van de maand (september tot en met april)
Waar: PG Houten, Het Kant 1 in Houten
Voor meer info: telefoon: 030 637 7252 of stilteviering@pghouten.nl

Waar: Kapelle:
Wat: Charismatische Werkgroep Zeeland
Voor meer informatie: ds. L. Deventer, telefoon: 0113 341 216 of ldkapelz@concepts.nl.

Waar: Naarden-Bussum
Wat: Oecumenische gebedsgroep
Wanneer: Elke woensdag in de middag of in de avond
Waar: pastoraal centrum bij de Koepelkerk, Brinklaan, Bussum
Meer informatie: Minie Meinsma, telefoon: 035 693 2324 of Bruno Nagel, telefoon: 035 691 9988

Waar: Oegstgeest
Wat: Gebedsgroep
Wanneer: Eenmaal per 14 dagen op woensdagavond
Voor meer info: Gerard Schwencke, telefoon: 071 517 7445 of g.schwencke@casema.nl

Waar: Schiedam
Wat: Bijeenkomsten charismatische groep
Wanneer: Eenmaal per maand
Waar: De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51 in Schiedam
Voor meer info: Tom en Ans Buitelaar, telefoon: 010 471 5368 of thomasbuitelaar@hetnet.nl

Waar: Uithoorn
Wat: gebedsgroep
Wanneer: eerste en derde maandag van de maand van 19.45-21.15 uur
Voor meer Info: Marlies van der Lelij, telefoon: 0297 567 848