Profetie in Nederland

Meedoen met onderzoek naar Profetie in Nederland.

De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland.

De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende belangstelling voor profetie onder individuele christenen en binnen diverse kerken. Profetie lijkt niet langer een thema dat alleen binnen pinksterkerken en charismatische vernieuwingsbewegingen wordt gethematiseerd. Over de (theologische) betekenis van profetie en daarmee verbonden praktijken lopen de meningen uiteen. Met dit onderzoek willen dr. Miranda Klaver en dr. Hans van Dijk inventariseren wat er binnen kerken gebeurt, wat voor praktijken zij tegenkomen en hoe er over profetie gedacht wordt in Nederland. Tevens beoogt het onderzoek een theologische reflectie te geven op de gevonden resultaten. Hiertoe is een uitgebreide vragenlijst samengesteld. Deelnemers aan de voorjaarsconventie konden als eerste meedoen aan het onderzoek  door de online enquete in te vullen. Tijdens de conventie, op Hemelvaartsdag gaf Miranda Klaver daartoe het startschot.

Het onderzoek ‘Profetie in Nederland’ wordt vanuit de Onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity uitgezet in samenwerking met verschillende Christelijke netwerken. U kunt meedoen door de volgende link te gebruiken: Onderzoek naar profetie in Nederland. Het duurt ongeveer 25 minuten.

Categorie: Nieuws en evenementen.