over ons (2)

Voorjaarconventie 2020: alle info en inschrijven

CWN is oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. CWN is een actieve netwerkorganisatie waarin diverse charismatische initiatieven onderling verbonden zijn en elkaar inspireren. CWN is gesprekspartner binnen de diverse verbanden in kerkelijk Nederland met betrekking tot het charismatische gedachtengoed;

Om de oefenruimte mogelijk te maken organiseert CWN:

  • conventies die ruimte bieden aan het leren kennen, delen en ervaren van de heilige Geest;
  • jeugd- en jongerenwerk waarin jeugd en jongeren zich herkennen, gerespecteerd worden om wie ze zijn en ruimte krijgen om hun persoonlijke weg met God te zoeken en te vinden;
  • een programma (DASH) waarin jonge mensen gevoed en gestimuleerd worden en volwaardig meedenken en participeren.

Gaven

Vaak is gedacht, dat de gaven van de Geest niet meer voorkwamen na de tijd van de apostelen, maar in kerken en kloosters van alle tijden is er altijd een spoor van aanwezig. En juist de laatste eeuw is er weer een nadrukkelijke bewustwording van de charismata. In de pinksterbeweging en in de charismatische vernieuwing.

Gebed

Bij CWN is er veel aandacht voor het gebed. In alle denkbare vormen. Bidden doe je immers met je hele wezen. Ook met je lichaam. Bidden verbindt met de diepe betekenis van het bestaan.

Gebedspastoraat

Een bijzondere vorm van gebed is het pastorale gebed, waarvoor tijdens de conventies veel ruimte is. Uitgaande van het woord van Jezus: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt.18: 20), wordt er vertrouwd op de leiding van de heilige Geest. Een team van twee personen, meestal een man en een vrouw, strekt zich samen met de confident (degene, die pastoraat ontvangt) uit naar zijn of haar verdergaande heelwording. Deze vorm van pastoraat is in Nederland geïntroduceerd door de Werkgroep voor gebedspastoraat In Christus heel

cwn-voorjaarsconventie-2016-x100-2_xcs0004