Over CWJ

CWJ is de jeugd en jongeren werkgroep van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, CWN. CWJ is verantwoordelijk voor de jeugd- en jongerenactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van CWN worden georganiseerd.

Doel

CWJ richt zich op jongeren van 0 tot 28 jaar. In de activiteiten streven we ernaar de deelnemers de liefde te laten ervaren die God door zijn Zoon Jezus Christus aan mensen heeft geopenbaard. Daarbij willen we deelnemers stimuleren om tot een persoonlijk geloof te komen, heelheid te ontvangen en actief betrokken te raken bij de verwezenlijking van het Koninkrijk van God op aarde.

Hier gaan wij voor:

Gods persoonlijke betrokkenheid ervaren en beantwoorden!

Dit doen wij door:
● aandacht te hebben voor elkaar;
● te genieten van de vrijheid door Jezus’ overwinning;
● ons open te stellen voor de Heilige Geest en zijn gaven;
● overal en nergens voor Gods koninkrijk te gaan.