Oefenen in levenskunst

Uitgangspunt in de workshops Oefenen in levenskunst is dat ieder mens uniek is en hij of zij een ingeschapen verlangen heeft. Daar begint, wat ons betreft, levenskunst: het ontdekken van je innerlijke verlangen, leren luisteren naar je innerlijke stem, of (wanneer je gelovig bent) naar de stem van God. In de workshops luisteren deelnemers elkaar en elkaars verlangen te voorschijn en helpen ze elkaar verder om hun verlangen concreet vorm te geven. Mensen en buurten floreren, dat is ons motto.

Leven vanuit verlangen

Wat gebeurt er met je als je vanuit je verlangen gaat leven? Wij gaan er vanuit dat, als je je verlangen gaat volgen, meer dingen in je leven vanzelf gaan. Ze kosten minder moeite, omdat ze zo goed bij je passen. In de workshops luisteren deelnemers elkaar en elkaars verlangen te voorschijn en helpen ze elkaar verder om hun verlangen concreet vorm te geven.

Drie avonden aan de slag

De cursus bestaat uit drie workshops van zo’n 2 uur. Drie avonden lang worden deelnemers aan het werk gezet. Een mix van oefeningen – individueel en in groepjes – maakt dat de avonden om vliegen, zo horen we van deelnemers.
Aan het einde van iedere workshop formuleer je je eigen huiswerk. Als je actief werk maakt van het geleerde, kom je snel verder.

Inhoud

Welke onderwerpen zijn in de oefeningen verwerkt?

  •  de gelukstips en onderzoek van prof. Sonja Lyubomirsky;
  •  je eigen verlangens; die ga je verkennen en onderzoeken;
  • leren onderscheiden welk verlangen je gelukkig kan maken;
  • de eerste stappen op weg naar vormgeving van je verlangen.

Uniek is dat je elkaar daarbij verder helpt.

Kerken

De stichting Oefenen in levenskunst is opgericht om veel mensen te kunnen bereiken. Deze stichting komt graag in contact met kerken, die willen investeren in de buurt. De workshops zijn namelijk een goed voertuig gebleken voor kerken om met mensen buiten de kerk in contact te komen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op: www.oefeneninlevenskunst.nl