Najaarsconventie 2023

Ik zie, ik zie…

Wat is de overeenkomst tussen Desmond Tutu, Bob Dylan, Dorothy Day, Martin Luther King, Jeremia, Elia, Jesaja, Hosea en Dietrich Bonhoeffer? Je zou ze voor het gemak allemaal profeten kunnen noemen. Mensen die vanuit een crisis, luisterend naar Gods stem, iets ontdekken en daarnaar gingen handelen. Meestal dwars tegen de stroom in.
Komend najaar staat tijdens de conventie profetie centraal. Met als leidende tekst:

“Ik zal mijn Geest uitstorten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.” Joël: 2: 28

Profetie als gave van de Geest. Wat is dat en welke plek heeft dat in de gemeente? Staan we in onze tijd open voor profeten en herkennen we ze? En hoe onderscheiden we valse en echte profeten? Maar ook: hoe is het om profetisch te leven, om te gaan met de mogelijke wrijving die dat oproept? Hoe leef je daarmee en hoe houd je dat vol? En, wat drijft je om profetisch te willen leven? Het zijn vragen die aan de orde komen tijdens de Najaarsconventie 2023.

De Najaarsconventie wordt gehouden van 19-22 oktober 2023 op De Betteld in Zelhem. U kunt zich met deze link inschrijven.

DONDERDAG

Prof. dr. Mariecke van den Berg is bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Catharina Halkes Leerstoel) en universitair hoofddocent religie en gender aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast speelt ze in een band genaamd HOME.

Mariecke is een gedreven mens die graag de diepte in gaat, wat ze op een muzikale en luchtige manier kan doen. Bovenal heeft ze een hart voor theologie van de marges. Een oog voor de stemmen die niet vaak worden gehoord of graag worden weggeschoven, de stemmen die schuren en soms pijn doen. Of te wel: een hart voor de stemmen die een profetisch karakter kennen. Hiermee verbindt Mariecke de praktijk van alledag met doordachte theorie.

VRIJDAG

Kees van der Kooi werkte als theoloog aan de Vrije Universiteit en is tegenwoordig actief op het snijvlak van theologie en economie in Rotterdam.

Kees is al jaren actief betrokken bij het werk van CWN-CWJ. Hij zal spreken over profetie in zijn meest basale vorm: Gods spreken op de man en vrouw af. Dat spreken gebeurde vroeger, en het gebeurt nog steeds. Daarbij kan je denken aan Mozes, aan de schriftprofeten, aan Jezus zelf. We vinden het als een gave en een geschenk binnen de christelijke gemeente. Hoe herkennen we dat spreken, binnen en buiten de kerk, in de kring van ons eigen leven en in de samenleving? Wat kunnen we doen om ons oog te scherpen, kun je het organiseren of leren, of staat dat juist haaks op Gods vrije initiatief?

ZATERDAG

Margriet Bos studeerde af als psycholoog toen ze haar leven bewust over een andere boeg gooide. Ze ging haar leven delen met anderen door te gaan wonen en werken in het Jeannette Noëlhuis. Een leefgemeenschap waar zij samenleeft met ongedocumenteerde migranten.

Margriet is actief bij Extinction Rebellion en protesteert regelmatig tegen kernwapens bij militaire bases. In grote keuzes, maar ook in kleine dagelijkse keuzes probeert zij bewust te leven met oog voor de ander en voor de natuur. Haar geloof speelt hierin een belangrijke rol. Ze stelt dat het bij ons geloof te vaak over onze eigen redding en onze vrede met God gaat. Maar de vrede van God is niet los verkrijgbaar voor je eigen hart alleen. Dat is verbonden met alles om je heen. Margriet laat zich inspireren door Jezus en de paradoxen die dat met zich meebrengt.

En verder:

workshops, vieringen, ontmoetingen, pastoraat, muziek en natuurlijk het eigen kinder-, jongeren- en Dashprogramma.