Lucasorde

De Lucasorde is een oecumenische gemeenschap van geloof en gebed van werkers in pastoraat en gezondheidszorg. De opdracht tot genezing, die Christus aan zijn volgelingen gaf, geldt ook vandaag nog. Het evangelie is het goede nieuws dat God mens en wereld helen wil. De Lucasorde vraagt in de kerken aandacht voor de pastorale en sacramentele praktijk: gebed, zegening, handoplegging en ziekenzalving. Wij weten ons daarbij bijzonder aangesproken door het evangelie van Lucas, de geneesheer en arts. In het evangelie en het boek ‘Handelingen der apostelen’ horen we dat de navolging van Jezus mensen heelt en in de ruimte zet. Dit raakt ook de diaconale thema’s van recht en gerechtigheid in de wereld.
De Nederlandse Lucasorde is verbonden met de Internationale Order of St Luke the Physician.

Website: Lucasorde.nl

Nieuwsbrief Lucasorde maart 2020