Pastoor Louis Runhaar nieuwe contactpersoon Oud-Katholieke Kerk

‘Ik dacht meteen, hier is het goed’, dat zei Oud-katholiek pastoor Louis Runhaar na zijn bezoek aan de afgelopen herfstconventie. ‘De conventie is een plaats waar met een open geest wordt nagedacht en waar veel goeds is te vinden’, voegde hij er aan toe.

Tijdens een ontmoeting tussen aartsbisschop Joris Vercammen, pastoor Louis Runhaar, OKK-lid en conventie-veteraan Rianne Hammingh en het bestuur van de CWN is besloten om de banden tussen de CWN en de OKK, die al dateren vanaf de oprichting van de CWN, verder te versterken met de benoeming van Louis Runhaar als contactpersoon. Louis Runhaar is daarmee het aanspreekpunt van de OKK voor de CWN, hij is van plan met zijn gezin de komende jaren de najaarsconventies te bezoeken en hij zal, in overleg met de programmacommissie van de conventies, zorgdragen voor Oud-Katholieke elementen in het programma van de conventies. Met de benoeming van Louis Runhaar benadrukt de OKK volgens aartsbisschop Joris Vercammen het belang van de CWN voor een klein kerkverband als de OKK. Vercammen spreekt de hoop en de verwachting uit dat de CWN, en vooral de conventies en het kinder- en jongerenwerk, plaatsen zullen zijn waar veel Oud-Katholieken inspiratie en toerusting zullen vinden.

Louis Runhaar is de pastoor van de oud-katholieke parochie van Amersfoort. Na een studie theologie in Kampen werkte hij voor de KRO-RKK. Na zijn vertrek uit de vrijgemaakt-gereformeerde kerk vond hij een thuis in de Oud-Katholieke Kerk. In 2015 werd Louis Runhaar tot priester gewijd.

Categorie: Nieuws en evenementen.