Leerstoel en Onderzoeksplaats VU

CWN verzorgt samen met de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) een leerstoel aan de Vrije Universiteit. Naast het geven van colleges en het verrichten van onderzoek wordt vanuit de leerstoel het Bulletin voor Charismatische Theologie uitgegeven en worden er contacten met diverse organisaties en personen gelegd. In het verleden hebben meerdere hoogleraren de leerstoel bezet: Martien Parmentier (1992-2000), Cees van der Kooi (2003-2008) en Benno van der Toorn (2010-2014). Sinds 2014 is deze leerstoel vacant.

Doel

Doel van de colleges aan de VU is inzicht te geven in de voornaamste historische en systematische hoofdlijnen van de charismatische vernieuwing. Het gaat om hoor- en werkcolleges, die een kort overzicht bieden van de geschiedenis van de charismatische beweging, zowel internationaal als in Nederland. De hoofdlijnen worden besproken, evenals momenten uit het hedendaagse debat.De bijzondere leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing gaat uit van CWN en KCV. Contact en samenwerking is er met de Leerstoel voor de geschiedenis en de theologie van het pentecostalisme, waaraan dr. Cees van der Laan als bijzonder hoogleraar is verbonden.

Onderzoeksplaats

Op maandag 6 maart 2017 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen VU en CWN betreffende de onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’. Miranda Klaver is aangetrokken voor deze onderzoeksplaats, student-assistent is Miranda van Holland. Zie de info brief 42 van TvdCV dd 15 mei 2017