Landelijk netwerk gebedspastoraat

Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine starten landelijk Netwerk Gebedspastoraat

De christelijke organisaties Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine bundelen hun krachten in een gezamenlijk Netwerk Gebedspastoraat. Vanuit dit netwerk worden landelijke netwerkdagen georganiseerd voor gebedspastoraat-teams. De tweede netwerkdag staat gepland voor 2 november 2024.

Gebedspastoraat is een vorm van charismatisch pastoraat waarbij met mensen gebeden wordt voor innerlijke genezing en bevrijding. “We constateren dat er soms nogal wat misgaat in charismatisch pastoraat, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende kennis is van psychologie en psychiatrie”, zegt Wilkin van de Kamp (Vrij Zijn). “Met de landelijke toerustingsdagen willen we daarom gedegen onderwijs bieden vanuit de Bijbel en vanuit de praktijk van gebedspastoraat, maar ook vanuit de reguliere zorg.”

Rein Hoekstra (In Christus Heel): “Therapeutische inzichten kunnen heel behulpzaam zijn, maar ze kunnen ook in de weg zitten. Bijvoorbeeld als het gaat om je ontvankelijkheid voor de leiding van Gods Geest in het pastoraat. Of in het herkennen van wat er geestelijk in het spel is. Het is zaak om zorgvuldig te leren onderscheiden. In dit netwerk willen we samen optrekken en van elkaar leren.”

“Het werkveld is sterk versnipperd en gebedspastoraat-teams hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan”, aldus Agnes Huizenga (New Wine). “Met de toerustingsdagen willen we teams bemoedigen en in hen investeren. We hopen dat er zo een landelijk netwerk groeit van teams die elkaar herkennen in visie, werkwijze en zorgvuldigheid, en die elkaar weten te vinden en naar elkaar kunnen doorverwijzen.”

De gezamenlijke Werkgroep Gebedspastoraat bestaat uit, Rein Hoekstra, Agnes Huizenga (voorzitter), Wilkin van de Kamp, Daniëlle Los, Jan Minderhoud en Ronald Westerbeek.

Categorie: Nieuws en evenementen.