Jubileum Barend Wallet

Ds. Barend Wallet 50 jaar in het ambt. Een predikant en bestuurder voor wie de charismatische vernieuwing een belangrijke bron van geloof en leven is. Op 8 september vieren we dat met ‘Een goed gesprek’ in Houten.

De Protestantse gemeente Houten viert komend weekend het 50-jarig ambtsjubileum van één van haar predikanten. We doen dat in de eigen gemeente waar zijn hart ligt. In het besef dat Barend ook veel heeft betekend voor de kerk in bredere verbanden en de oecumene. Hij was voorzitter van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, voortrekker in het Samen-op-weg-proces en voorzitter van de werkgroep kerkorde die de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland vorm gaf. Hij bouwde bruggen tussen mensen, kerken en bewegingen zoals Taizé en de CWN.

Lees verder 

Categorie: Nieuws en evenementen.