Je eigen weg vinden: Openbloeien door Gods liefde

Tony Kalma schreef jaren aan een boek en ontving onlangs het eerste exemplaar van haar uitgever, Bert Bakker. In totaal zo’n vijftig aanwezigen woonden de presentatie bij – deels in een kerkzaal en verder gestreamd in twee naburige schoollokalen. Er werd stil gestaan bij de betekenis van Tony voor de verbreiding van ‘innerlijke genezing en genezing van Godsbeelden’, in Nederland en Tsjechië. Kees van Setten luisterde vanachter de vleugel het boeiende programma op met verschillende intermezzo’s.

Tony Kalma stond aan de wieg van het kinderwerk van de CWN. En met Karel Kraan startte zij de Theologencursus charismatisch pastoraat. Zij was betrokken bij allerlei initiatieven op het gebeid van (innerlijke) genezing in Nederland. En dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ze voor het eerst in Tsjechië kwam. Vanuit solidariteit met mensen achter (toen nog) het ijzeren gordijn reisde ze verschillende keren per jaar terug. Nadat ze in Nederland in contact kwam met charismatische vernieuwing,  kwam dat ook af en toe in contacten aan de orde. Voor 1989 in het uiterste geheim. Daarna openlijk. Er kwamen vragen naar toerusting, wat leidde tot een enorm netwerk van opgeleide pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

In ‘Je eigen weg vinden: Openbloeien door Gods liefde’ vertelt Tony haar verhaal; heel navoelbaar en herkenbaar. Om, alleen, met een ander of met een groep, met boek in gesprek te raken zijn vragen toegevoegd. Bij de presentatie werd zo’n vraag getest en raakten aanwezigen prompt open met elkaar in gesprek. In een korte toespraak vertelde Bert Bakker waarom hij dit boek belangrijk vindt voor de kerk. Daarbij noemde hij een facet van de doorwerking van de Geest dat (volgens hem) in het boek Handelingen meer nadruk krijgt dan in onze tijd in charismatische kringen. Voor de tekst van zijn toespraak zie deze link.

Categorie: Nieuws en evenementen.