In Memoriam Rianne Hammingh

Met intens verdriet en diepe ontroering moeten wij u, jou meedelen dat ons geliefde CWN-bestuurslid Rianne Hammingh op donderdag 30 december op 53-jarige leeftijd is overleden. In korte tijd werd Rianne geveld door ernstige ziekte en heeft ze het leven en die haar lief waren, los moeten laten. We kunnen het nog nauwelijks bevatten, het voelt onwerkelijk.

Rianne was de afgelopen vier jaar lid van het bestuur van de CWN. In die positie hield zij zich, naast de lopende bestuurszaken, vooral bezig met het pastoraat. Ook was Rianne actief in de pastorale toerustingsbeweging ‘Bij Sam.’ Rianne vervulde haar taken met grote toewijding, inzet en vooral liefde. Zorgvuldig was haar omgang met mede-cwn’ers en cwj’ers. Zo bepaalde zij ons als bestuur ook steeds weer bij de liefde als vrucht van de Geest. Haar doorleefd geloof en aandachtig doorluisteren heeft velen – jong en oud – bemoedigd en getroost. Van jongs af aan was Rianne al via haar ouders bij de CWN betrokken en later ook met haar gezin, haar man Thijs Feenstra en haar kinderen Maria, Inne en Lykle.
We vertrouwen Rianne toe aan God, haar liefdevolle Schepper, in het geloof en in de verwachting dat zij opgenomen is in Zijn onmetelijke liefde, die alle verstand te boven gaat. Samen bidden we voor Thijs, Maria, Inne en Lykle.

het CWN-bestuur

Lidy Brandenburg, Elsbeth Gruteke, Henk Reinders en Leo van de Ruit

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Categorie: Nieuws en evenementen.