In Memoriam Martien Parmentier

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op maandag 1 maart 2021 prof. dr. Martien Parmentier is overleden. Martien heeft veel betekend voor de Charismatische Werkgemeenschap Nederland – als bestuurslid, als bijzonder hoogleraar aan de VU, als pastor voor jongeren en ouderen. Velen koesteren mooie herinneringen aan hem. Cees Verspuij, oud-voorzitter van het CWN-bestuur, schreef een In memoriam over hem.

Categorie: Nieuws en evenementen.