In memoriam JanDavid van der Vlies

In Memoriam JanDavid van der Vlies                                                                                     

Verborgen blijft hoe Gij geneest,
de klacht hoort of de lijdenskreet,
maar Gij voltooit, geloven wij,
waar wij voor staan in hoop en vrees.
Uw handen aan het kruis, bebloed,
zij dragen ieder door de dood.
Ze helen, hoeden, steunen ons
en wiegen kind’ren in de schoot.

Na een aantal jaren van ziekte, levend tussen hoop en vrees,  is op donderdag 26 april overleden JanDavid van der Vlies, 42 jaar jong. JanDavid is de echtgenoot van Judith Slabbekoorn, vader van Levi, Jisca en Lucas, zoon van Joke van der Vlies-Takke. Intens verdrietig en dankbaar voor wat hij betekend heeft, hebben ze hem in liefde losgelaten. Hij is nu geborgen in Gods liefde.

Velen binnen onze werkgemeenschap CWN-CWJ kennen de familie Van der Vlies. Met dankbaarheid gedenken wij JanDavid, zijn geloof, creativiteit en inzet. Gedurende een aantal jaren is hij voorzitter geweest van het CWJ-bestuur. Vele malen is hij staffer geweest tijdens de conventies, Chakika-kinderkampen en Zwalk, want zeilen had zijn hart.

Onze gedachten, gebeden en meeleven zijn bij de familie Van der Vlies. De dankdienst voor zijn leven en aansluitend de begrafenis vond woensdag 2 mei plaats in het bijzijn van familie en goede vrienden.

Namens het bestuur,

Henk Reinders, Driebergen

Categorie: Nieuws en evenementen.