Geloofbelijdenis

Geloofbelijdenis
Ik geloof in God, die mij geschapen heeft, die blij met mij is. Hij kent mij zoals ik ben en Hij houdt van mij om wie ik ben. Bij Hem heb ik een eigen naam. Hij verlangt van mij dat ik zijn liefde beantwoord: Hem liefheb en ook de ander als zijn schepsel liefheb en mijzelf leer zien door zijn ogen. Dat ik zuinig ben op zijn wereld, zijn schepping en verrukt ben van al het mooie dat Hij schiep.

Ik wil dat meestal wel, maar er zijn momenten dat ik het niet meer wil en zo komt God toch aan mij tekort. God is met verwachting en met een bedoeling aan mij, aan ons begonnen. We voldoen niet aan die verwachting, we volgen de aanwijzingen die Hij bij zijn schepping gaf niet op. De bijbelse geboden zijn gegeven om ons te laten weten hoe we een goed leven kunnen leiden, zonder onszelf te overvragen.

God zag dat wij op onze weg verdwaalden en verloren raakten, daarom stuurde Hij zijn Zoon, Jezus. Hij is de weg van liefde naar de wereld en ook naar mij gegaan. Hij heeft aan ons bestaan deelgenomen en heeft ons voorgedaan hoe je moet liefhebben. Jezus heeft met de mensen gegeten, gedronken, gelachen en gehuild en alles meegevoeld, tot in de grootste mensenangst toe: die van alleen gelaten worden en ter dood gebracht worden.

Sinds Jezus’ opstanding uit de dood hoeft geen mens meer bang te zijn door God en mens verlaten te worden: Jezus Christus heeft de weg gebaand naar God toe. Hij heeft de basis voor een nieuwe verhouding gelegd. Door deze verzoening geeft God aan dat Hij altijd opnieuw met ons wil beginnen, totdat Jezus terugkomt. Hij geeft ons nieuwe kansen en vergeeft ons onze fouten. Zo wil ik ook leren anderen steeds opnieuw een kans te geven.

De Heilige Geest verbindt me met Jezus en God de Vader. Hij leert me hoe ik moet leven zodat ik tot mijn recht kom, zodat ik goed terecht kom. De Geest van God troost me en helpt me God beter te (leren) kennen.

Door stil te zijn, te bidden, te luisteren en te lezen in de Bijbel kan ik ontdekken wie God is, wie ik ben en hoe God mij aanwijzingen geeft voor het leven. Daarvoor gebruikt Hij ook andere mensen met wie ik samen kan bidden en praten. Tevens ontvang ik gaven van de Geest en doet Hij zijn vrucht in mij groeien. Hierdoor kunnen we bouwen aan Gods Koninkrijk.

In de Bijbel kom ik de woorden en levensverhalen tegen van de mensen van het eerste uur. In de Bijbel kom ik de beslissende dingen tegen over God, over mijzelf en de richting die God met de wereld gaat. Ik ben niet de eerste en ook niet de enige die dit gelooft: een lange rij van mensen is me voorgegaan. Dat Woord wordt tot vandaag aan toe doorgegeven door de gemeenschap van gelovigen.

Het leven op aarde is belangrijk – de aarde is immers van God, door Hem geschapen en daarom goed. Ik weet ook dat het leven op aarde niet het enige is: op een dag leef ik verder bij God. Dan zal ik bij Hem zijn en ik zal door Hem bij mijn naam geroepen worden. Want God houdt van mij en dan zal ik helemaal van Hem houden.