Gebedspastoraat

Gebedspastoraat In Christus heel
De werkgroep voor gebedspastoraat In Christus heel biedt toerusting aan mensen, die in het pastoraat actief zijn. Zij kunnen aan meerdaagse conferenties deelnemen. Ook kan op de leden van de werkgroep een beroep gedaan worden voor intensief pastoraat.

Voor wie?

Gebedspastoraat is bestemd voor al diegenen die deel uitmaken van een gemeenschap van christenen en verlangen te groeien in hun omgang met God, met zichzelf, en met anderen, maar daarin oplopen tegen allerlei blokkades, waardoor die groei belemmerd wordt.

Inhoud

In deze vorm van pastoraat neemt het gebed een grote plaats in. Uitgaande van het woord van Jezus ‘want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’ (Mat.18:20), vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan schenken. Een team van twee personen, meestal een man en een vrouw, strekt zich samen met de pastorant (degene, die pastoraat ontvangt) uit naar zijn of haar verdergaande heelwording in de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met zijn of haar omgeving.

Die heelwording kan stagneren door:
• innerlijke wonden
• bindingen aan personen of zaken
• (on)bewuste zonden
• tegenkrachten

Deze vier elementen worden omvat door woorden uit de eerste verzen van Psalm 103: God wil ons genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. In het pastoraat worden deze vier gebieden in gebed gebracht in het vertrouwen dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen zoals we bedoeld zijn.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op: www.gebedspastoraat.nl