daar ben je!

Een cursus van vijf avonden waarin je samen tot leven komt

 •  ‘Ik ben bang dat ik tegenval, daarom doe ik alles zo perfect mogelijk’
 •  ‘Het lijkt wel of alles leuk moet zijn, maar dat is toch niet zo?’
 •  ‘Al die hoge eisen en verwachtingen, ik kan er niet goed tegen.’
 • ‘Ligt het aan mij, dat ik minder succes heb?’
 • Hoezo gelukkig leven, kan ik überhaupt nog een huis betalen?
 • ‘Ik snak naar een beetje meer vastigheid in mijn leven.’
 • ‘Hoe vind ik een richting die bij me past?’

Heb je zin om eens iets radicaal anders te proberen, iets waarvan je denkt: ‘Dat gaat toch echt niet werken’?

Samen tot leven komen

In vijf avonden ga je samen met anderen aan de slag met een krachtige paradox: ‘Denk minder aan jezelf, geef eens tijd en aandacht aan een ander’. Tijdens de cursus ervaar Je de werking van deze bijzondere paradox, leer je hoe je wordt wie je bent en hoe je met aandacht naar een ander, jezelf en -als je wilt- naar God kunt luisteren.

De cursus is bedoeld voor mensen, die iets van hun leven willen maken.

Oprechtheid, echtheid en kwetsbaarheid

In de workshops ga je op onderzoek naar wat groei geeft. Je ontvangt informatie uit sociale wetenschappen en christelijke spiritualiteit. Wat sociale wetenschappers als geluksprofessor Sonja Lyubomirsky en dr. Anna Terruwe zeggen, wordt afgewisseld met wijsheid uit de bijbel en uit andere bronnen van christelijke spiritualiteit. Ontdek hoe mooi sociale wetenschappen en christelijke spiritualiteit in elkaars verlengde liggen en je verder helpen.

We laten ons inspireren door het ‘design’ uit de natuur.
We kijken naar onszelf als een boom om onze wortels, veerkracht en vrucht te ontdekken.

Gelovig of niet?

Dat maakt niet uit. Deze workshops zijn waardevol voor iedereen die graag samen tot bloei wil komen en haar of zijn richting in het leven wil vinden. De workshops zijn dus niet perse voor christenen maar worden wel vanuit een christelijke inspiratie gegeven. De grondtoon van de workshops is: liefde maakt heel en geeft leven. Akkoorden op deze grondtoon zijn:

 • Eenvoud: vier woorden helpen je verder
 • Alleen samen kom je tot leven.
 • Hoe meer je geeft, des te meer je ontvangt.
 • Welk verlangen roept een ander in je wakker?
 • Je laten verrassen door richtingwijzers onderweg

Aan het einde van de workshops gaan de deelnemers naar huis met een stip op de horizon, een eerste stap om te zetten en een handvat, dat hen helpt op koers te blijven.

Wie wij zijn

Daar ben je! helpt mensen het goede in anderen en zichzelf naar boven te halen. Daarmee willen we bijdragen aan een samenleving waarin het voor een ieder goed toeven is. De cursus is gratis. Het gaat ons niet om het geld maar om muren te slechten.

Het initiatief is genomen door een CWNer. Wat zij aan levenslessen ontvangen en geleerd heeft van onder andere de CWN geeft zij in de cursus door. Het wiel hoeft immers niet weer opnieuw uitgevonden te worden! Inmiddels doen anderen ook mee en dat is bijzonder fijn.

Waarom we dit doen? We doen dit, omdat

 • we geloven dat het de bedoeling is dat ieder mens voluit tot ontwikkeling komt
 • we het beeld van een boomgaard voor ogen hebben bij een samenleving, een plaats waar het voor een ieder goed toeven is.
 • we kerken een vernieuwde rol gunnen in onze samenleving als verbinder, als oefenplaats waar je samen tot leven komt.

Basis en vervolg

De vijf avonden van Daar ben je! geven een goede basis voor je leven. Je ontvangt als het ware een grondtoon en enkele basisakkoorden. Het is aan jezelf om daar een mooie melodie van te maken.

De cursus vraagt om een vervolg, wil de inhoud blijvend impact hebben. De onderwerpen die om verdieping vragen zijn net zo eindeloos als de melodieën die te maken zijn op een paar akkoorden. Daarom zijn er vervolgavonden en kun je je aanmelden voor de Nieuwsbrief.
Zo zoeken we naar mogelijkheden om je blijvend verder te helpen.

Breed publiek

De workshops lijken aan de slaan bij een breed publiek. Begin 2019 rondden we een cursus af in Rotterdam. 21 deelnemers deden mee, vanuit geheel verschillende achtergronden: gelovig (PKN, NGK), niet gelovig (2 deelnemers), ruim bij kas, kleine beurs, mannen (8 van de 21) en vrouwen, hoogopgeleid, laag opgeleid. Juist die mix maakt de workshops boeiend. Deelnemers helpen elkaar verder en ervaren daarbij meteen de eenvoud van de grondtoon ‘liefde maakt heel en geeft leven!’.

Specifieke doelgroep

Voor wie zijn de workshops vooral interessant? Voor mensen, die

 • hun leven een impuls willen geven
 • hun eigen weg naar meer geluk en wijsheid willen vinden
 • het goede in zichzelf en anderen naar boven willen halen
 • tot bloei willen komen als mens
 • willen groeien in of willen kennismaken met praktische navolging van Christus.

Relatief jonge mensen zijn benieuwd naar de workshops. Voor hen is het aantal van vijf bijeenkomsten een drempel. Zijn ze de drempel over, dan doen deelnemers moeite om te komen.

Reacties van deelnemers

 • ‘Er bleek meer te gebeuren in mijzelf dan ik voor mogelijk hield en dat geeft me vleugels’
 • ‘Creatieve input om verder te groeien in geloof, liefde en openheid’
 • ‘Ik durf nu een keuze te maken op weg naar wat ik echt wil”
 • ‘Door de workshops ben ik aandacht gaan geven aan levensvragen, die me al langer bezig hielden’
 • ‘Ik ben me bewust geworden van de cadeautjes, die het leven geeft’
 • ‘Sinds jaren heb ik weer een lied geschreven!’
 • ‘De meest praktische cursus over de navolging van Christus, die ik ooit gevolgd heb’
 • ‘Fijn dat ik gehoord werd en dat niets ‘gek’ was. Ik ga het negatieve mijden’.
 • ‘Ik ga – nog bewuster dan daarvoor- aandacht en goede woorden geven aan anderen’.
 • ‘Opeens wist ik wat ik wilde’
 • ‘Je wordt op een creatieve, out-of-box manier aan het denken gezet. ‘
 • ‘Open en met handvaten om dingen te zien en aan te pakken’
 • ‘Gaandeweg ging ik uitkijken naar de volgende avond.’
 • ‘Alles was van waarde (diepgang)!’.

Voor meerdere doeleinden geschikt

De workshops kunnen voor meerdere doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld als:

 • basiscursus onderling pastoraat nieuwe stijl; vooral heilzaam voor pluriforme kerken en dorpskerken. Deelnemers helpen elkaar en raken verbonden, zonder dat ze het eens hoeven te zijn met een ander. Dat is liefde!
 • toerusting om te groeien in een grondhouding als mens/christen; leren luisteren, liefhebben en dienen, participeren (enkele missionaire kernthema’s) lopen door de workshops heen.
 • workshops om als kerk op een andere manier missionair present te zijn; hoe word je meer mens? De kerk biedt een ander perspectief. Onderdelen van de cursus geschikt als workshop/appetizer, bijvoorbeeld op een Kerkproeverij.

Daar ben je! kan op meerdere manieren bijdragen aan vernieuwing van de kerk. De kerk wordt zo een plek, waar je samen tot leven komt, een warm kloppend hart in dorp of wijk.

Meer informatie

Wil je meer weten? Dan kun je

 • de website bekijken: www.daar-ben-je.nl; hier lees je onder andere waar de volgende workshops worden gegeven.
 • aangeven dat je de Nieuwsbrief wilt ontvangen; stuur aub dan een e-mailtje naar info@daar-ben-je.nl
 • even bellen: 06 49416020 (Gertrude Caan) of 06 48111162 (Else Roza)

Website: daar ben je!