daar ben je!

We zoeken de bloei van ieder mens

Daar ben je! is een cursus van vijf avonden waarin je samen tot bloei komt.
Vanuit de context van geliefd zijn, dagen we mensen uit de levensstroom in hun leven te volgen,  ‘uit te stappen’ en nog nog meer tot bloei te komen en vrucht te dragen.
Een basiscursus mens-zijn.

We zoeken de bloei van iedere gemeente

Daar ben je! helpt bij de opbouw van de gemeente. Wat is een boomgaard, als vele bomen onvoldoende tot ontwikkeling komen? Daar ben je! helpt mensen om te zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei.

Daar ben je! helpt kerken om de waarde van het Evangelie te delen met mensen buiten de kerk, een community te vormen van mensen die verder tot bloei willen komen.

Meer informatie?

Voor reacties van deelnemers en informatie over de opzet van de cursus verwijzen we naar de website: http://www.daar-ben-je.nl/workshops/
Bellen kan ook: 010-4860546 (Gertrude Caan) of 06 48111162 (Else Roza)