CWN adviesraad

De CWN Adviesraad is ingesteld op 22 april 1999 en werkt vanuit de missie van CWN. De Adviesraad geeft advies aan het bestuur van CWN. Ze bezint zich op de inhoudelijke en de theologische koers van CWN, de ontwikkeling van de spiritualiteit en het op gang houden van de oecumene binnen CWN.

Uitgebrachte adviezen

De CWN adviesraad heeft de volgende adviezen uitgebracht: