bij Sam: Charismatische pastorale vorming

bij Sam: de nieuwe naam van de Charismatisch Pastorale Vorming (CPV). Zij biedt geestelijke vorming op het gebied van pastoraat. Tijdens de CPV komt het pastoraat in het algemeen aan de orde, is er aandacht voor de pastor als persoon en wordt ingegaan op pastoraat in de praktijk.

Doelgroep

De CPV richt zich op mensen die zich bewust open willen stellen voor pastoraat waarvan de heilige Geest bron en inspirator is. De ervaring leert dat het programma ook van grote waarde is voor mensen die zoeken naar geestelijke vorming maar (nog) niet pastoraal actief zijn.

Meer informatie

Elke jaargang van de CPV valt samen met een kalenderjaar en omvat vijf over het jaar verspreide bijeenkomsten. De CPV duurt drie jaar. De CPV behandelt een algemeen thema over de verschillende aspecten van pastoraat, een persoonlijk thema rondom de persoon van de pastor en een thema met pastoraat in de praktijk.
Elk jaar wordt een mix van de diverse thema’s behandeld. Omdat de onderwerpen ieder jaar zo veel mogelijk door verschillende sprekers worden ingeleid, kent iedere ronde weer een andere benadering en invalshoek. De meeste deelnemers kiezen er dan ook voor om langer dan drie jaar mee te doen.

Programma

 Folder

Een CPV-dag bestaat uit een inleiding over het thema die door een spreker wordt verzorgd. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van de inleiding en oefenen we door het doen van een praktische verwerking.
Er hoeven geen boeken of ander materiaal aangeschaft te worden. Van iedere inleiding wordt een verslag gemaakt dat aan de deelnemers wordt gemaild.

Locatie

Vier van de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats in de Ichtuskerk, Grote Haag 154, 3811 HJ Amersfoort. De bijeenkomsten duren van 10.00-16.00 uur. U dient zelf voor een lunch te zorgen. De vijfde bijeenkomst is een heel weekend in het Bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt.
Naast de landelijke bijeenkomsten vinden er regionale bijeenkomsten plaats om in een kleinere groep het materiaal van de landelijke bijeenkomsten verder te verwerken.

Agenda

Het programma voor 2017 ziet er als volgt uit:
– 21 januari 2017: ‘Je eigen geestelijke weg’ met Cees Verspuij
– 17-19 maart 2017: WEEKEND ‘Pastor ben je nooit alleen’ met Rein Hoekstra
– 13 mei 2017: ‘Leren kijken’ met Gideon van Dam
– 16 september 2017: ‘Innerlijke genezing’ met Tiny Pouwels
– 18 november 2017: ‘Lectio Divina’ met Annemarie den Blanken

Kosten

De kosten voor de CPV bedragen € 180 per jaar. Dit is inclusief het weekend. Voor deelnemers met een kleine beurs weten we altijd een passende oplossing te vinden.

Meer informatie over Charismatische pastorale vorming

Voor meer informatie: mail de secretaris van de Stuurgroep: secr.cpv@gmail.com of bel: 0318-630 032.
Ook graag even een mailtje als je onze gastendag wilt bijwonen of als je een dag wilt meemaken als oud-deelnemer. Aan de gastendag zijn geen onkosten verbonden, wil je een dag meedoen als oud deelnemer dan betaal je € 15,-.