bij Sam: Vorming door de Geest

bij Sam biedt een vormingsprogramma voor christenen waarbij vorming door de Geest centraal staat. De thema’s gaan over jouw omgang met God, je naaste en jezelf. Bij elk thema leggen we een relatie met pastoraat.

Waarom sluit je je aan bij Sam?

bij Sam is opgezet als een cursus waar je, met elkaar, vaardigheden ontwikkelt die van pas komen bij pastoraat. Wat bij elke deelnemer een onuitwisbare indruk achterlaat is de persoonlijke ontwikkeling die je ontvangt door een paar jaar met elkaar op te trekken. Mensen met heel verschillende achtergronden en leeftijden zijn voor elkaar bronnen van wijsheid, troost, bemoediging en nog veel meer. Ook als je niet meteen ambities in het pastoraat hebt, kan de cursus van grote betekenis voor je zijn.

De een is voor haar gevoel sterk gegroeid in een volwassen geloof, een ander is verbaasd over zijn toegenomen zelfverzekerdheid, en weer een ander ontdekt hele nieuwe kwaliteiten in zichzelf. Elke deelnemer voelt zich na verloop van tijd veilig genoeg om kwetsbaar te durven zijn.

Praktisch

bij Sam heeft 30-40 deelnemers. Per jaar hebben we vier bijeenkomsten op een zaterdag en één weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag. Verder word je ingedeeld in een regionale groep, die steeds tussen de bijeenkomsten door bij elkaar komt. Daar kun je het aangebodene samen in een kleinere kring verwerken.

Je inschrijving is telkens voor één kalenderjaar, en aan het einde van dat jaar kun je beslissen of je wilt doorgaan. Om alle thema’s van het programma één keer mee te maken heb je drie jaar nodig. Maar veel deelnemers blijven langer dan drie jaar.

Alle zaterdagse bijeenkomsten zijn in de Ichtuskerk, Grote Haag 154, ‘hartje’ Amersfoort en een klein kwartier lopen van het station. Ze duren van 10:00 uur tot ongeveer 15:30 uur. Het weekend wordt gehouden in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.

Agenda

Het programma tot eind 2020 ziet er als volgt uit:

18 januari: ‘Zingeving in Kwetsbaarheid ‘ – Margriet Sprong
Kwetsbaarheid bij zieken en ouderen kan je als pastor diep raken. We gaan met elkaar op ontdekkingsreis hoe je echt naast deze kwetsbare ander kunt staan, hoe je ontdekt wat er voor de ander werkelijk toe doet en hoe je de balans van geven en ontvangen positief kunt beïnvloeden. Daarvoor is het nodig om ook je eigen kwetsbaarheid als pastor in de ogen te zien. Margriet Sprong-Brouwer (45) is adviseur identiteit en zingeving bij WZU Veluwe en was jarenlang geestelijk verzorger in de ouderenzorg.

14 maart: ‘Verduren’ –Erik van Gijssel
En wat nu als het leven anders loopt, wanneer er lijden en verlies op ons pad komen? Hoe verhouden we ons hiertoe; wat zegt het Woord? Waaruit putten we moed en hoe verduren we gebrokenheid en machteloosheid?  In een interactieve workshop neemt Erik van Gijssel ons mee op de weg van Kyrie en Gloria.

1-3 mei, ons jaarlijkse weekend: ‘Pastoraat vanuit de eigen context”.- Rein Hoekstra
Welke achtergrond neem je zelf mee, welke klasse, welke sfeer en welke woorden? Wat is contextueel pastoraat? Rein Hoekstra is predikant en heeft veel ervaring opgedaan met contextueel pastoraat.

26  september: ‘De dienst der genezing’ – Harmen de Vries
Wat is de Bijbelse fundering van de dienst der genezing en welke plaats kan deze dienst innemen in de praktijk van de gemeente? Wat zijn de mogelijkheden en valkuilen als de kerk ruimte geeft aan de Bijbelse opdracht tot genezing?
Harmen de Vries is predikant  en is schrijver van o.a. het boekje “Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts”.

23 november: ‘Pastor ben je nooit alleen’ – Hans de Rie.
Dit thema zal pastoor Hans de Rie, citypastor van de Paradijskerk in Rotterdam met ons verkennen. Hoe kun je kerk zijn in de stad? Wat is belangrijk? Deze oudkatholieke geloofsgemeenschap zet de deuren van de kerk dagelijks open. Veel mensen komen voor stilte, gebed of het delen van levensvragen.
Gastendag: op deze dag ben je welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Meld je aan op www.bijsam.nl/aanmelden-deelnemer-2/

Kosten

Je doet het hele jaar 2020 mee bij Sam voor € 195. Dit is inclusief het weekend. De kosten mogen geen probleem voor je zijn: Voor deelnemers met een kleine beurs hebben we altijd een passende oplossing kunnen vinden.

Meer weten?

Veel meer informatie vind je op onze eigen website www.bijsam.nl. Wil je liever persoonlijk contact met ons, mail of bel dan met de secretaris van de Stuurgroep: secr@bijsam.nl of 06-40173203

Ook graag even een mailtje als je onze gastendag wilt bijwonen of als je een inleiding wilt meemaken als oud-deelnemer. Aan de gastendag zijn geen onkosten verbonden, wil je een dag meedoen als oud deelnemer dan betaal je € 20.