ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI:Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting Charismatische Werkgemeenschap Nederland is door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan CWN aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

CWN staat geregistreerd onder nr. 002771913 (RSIN)

Op de website kunt u de volgende gegevens vinden:
· Postadres van CWN (zie onder aan de pagina)
· De doelstelling van CWN (zie missie en visie)
· De hoofdlijnen van het beleidsplan CWN
· De functie en namen van de bestuursleden
· Het beloningsbeleid van de CWN
· Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten (2017)
· De financiële verantwoording: Jaarrekening 2017
· Protocol seksueel misbruik