ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI:Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting Charismatische Werkgemeenschap Nederland is door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan CWN aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

CWN staat geregistreerd onder nr. 002771913 (RSIN)

Op de website kunt u de volgende gegevens vinden:
· Postadres van CWN (zie onder aan de pagina)
· De doelstelling van CWN (zie missie en visie)
· De hoofdlijnen beleidsplan CWN
· De functie en namen van de bestuursleden
· Het beloningsbeleid CWN
· Een verslag uitgeoefende activiteiten 2018
· De financiële verantwoording: jaarrekening 2018 en toelichting jaarrekening CWN 2018
· Protocol seksueel misbruik