Najaarsconventie 2019

Met heel je verstand

‘Charismatisch’, dat klinkt als intuïtief, ongrijpbaar, gevoel. Het is maar wat je erin ziet. Charismatisch lijkt irrationeel. Maar hoe zit het dan met ons verstand? Spreekt de Geest ook tot de ratio? Hoe verhouden zich geloof en wetenschap, verwondering en kennis, schepping en natuurwetenschap, charisma en psyche?

Het thema van de Najaarsconventie: ‘Met heel je verstand’.

Na ‘niet zonder ons’ (thema van de voorjaarsconventie) gaat het op de Najaarsconventie over ons verstand. Over het grote gebod – God liefhebben boven alles en anderen als jezelf – en over de vraag hoe de Heilige Geest daarbij ons verstand inschakelt. En dat is niet alleen voer voor studenten, wetenschappers en intellectuelen. Geest en verstand zijn er voor iedereen. Ook kijken we kritisch naar de wetenschap en de samenleving die zich op de wetenschap beroept. Is er nog ruimte om geloof te erkennen als bron van inspiratie voor je denken en je handelen?

Sprekers

René van Woudenberg
is hoogleraar Filosofie aan de VU in Amsterdam. Sinds 2013 leidt hij aan de VU het Abraham Kuyper Centre for Science and Religion.

Joëlle Rothuizen
werkt als postgraduate in de onderzoeksgroep van René van Woudenberg aan de VU in Amsterdam.

Dr. Denis Alexander
is emeritus-directeur van het Faraday Institute for Science and Religion in Cambridge en redacteur van Science and Christian Belief.

Gijsbert van den Brink
is theoloog. Sinds 2015 bekleedt hij de University Research Chair voor Theology & Science aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU in Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de verhouding van geloof, theologie en wetenschap.

Meer info in de rondzendbrief van 13 september 2019.

De Najaarsconventie van 2019 wordt gehouden van donderdagavond 24 tot zondagmorgen 27 oktober 2019 op De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14  in Ambt Delden.

De inschrijving is inmiddels geopend.