Voorjaarsconventie 2021

Conventie gaat ONLINE!

Helaas lukt het niet om, zoals we graag wilden, elkaar in kleine groepen te ontmoeten op verschillende plekken in Nederland. Er was goede hoop dat dat nét zou kunnen, maar het is niet verantwoord. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Een groot deel van het programma gaat door, maar dan online, ook op zaterdag 15 mei. Er komt een ochtendprogramma met een lezing van Jan van der Stoep, er is een mooie viering met avondmaal en lofprijzing. In de middag maken we ruimte voor een workshop en voor pastoraal contact. Zo maken we er met elkaar toch een mooie en bijzondere dag van, waarop we ons kunnen laten raken door de Geest en elkaar kunnen ontmoeten. Welkom op de Alternatieve Voorjaarsconventie 2021.

Technische aanwijzingen in het kort

Live-stream van de conventie (9.00 – 13.00 uur)
06- 1876 1366  Opgeven (WhatsApp en sms) gebedsonderwerpen (ochtend)
Aanvragen per mail voor pastoraat of persoonlijke voorbede (middag) pastoraatcwn@gmail.com
Deelnemen aan workshop via Zoom (inlog-gegevens op de dag zelf)

Samen

Nodig je vrienden, buren en collega’s uit, of mensen uit je kerk, om thuis in klein gezelschap een bijzondere, gezegende, gastvrije mini-conventiedag samen te beleven! Aanmelden voor 15 mei is niet nodig! De exacte tijden en een link naar YouTube op deze plek uiterlijk 10 mei.

Jan van der StoepJan van der Stoep over hoop

Als Jan van der Stoep het heeft over hoop, verwijst hij graag naar de apostel Paulus. ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. De uitspraak van Paulus wordt vaak gezien als een opsomming van losse eenheden, zegt Van der Stoep. “Maar geloof en hoop zijn onlosmakelijk met de liefde verbonden. Wij noemen hoop een perspectief dat aanzet tot handelen. Hoop zorgt dat mensen in beweging komen. Hoewel wij nog midden in de coronacrisis zitten, nauwelijks weten hoe we er over een paar maanden voorstaan, zorgt hoop ervoor dat we niet fatalistisch op de bank gaan zitten.”

“Hoop is een deugd waar je elkaar voor nodig hebt. Ik hoop dat we deze crisis zullen gebruiken om na te denken over hoe we de samenleving georganiseerd hebben. Draaien we samen niet te veel door en ontdekken we nu dat het leven ook een tandje lager geleefd kan worden? Is het niet nu de tijd dat we moeten nadenken over onze mondiale verwevenheid? Vanuit deze donkere crisis hoop ik op een goede wending.” (Bron: interview in Trouw, 30 maart 2020, door Peter Henk Steenhuis.)

Jan van der Stoep (1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift over de politieke filosofie van het multiculturalisme. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan Wageningen University & Research. Daarnaast is hij verbonden aan de CHE. Daar geeft hij leiding aan het lectoraat Bezieling en Professionaliteit en het lectoraat Journalistiek en Communicatie.

Programma

9:15 uur                   Start via YouTube, slideshow met informatie
9:30 uur                   Livestream vanaf De Betteld:
.                                  Welkom en introductie (met de CWAlles-show!)
.                                  Lofprijzing
.                                  Lezing Jan van der Stoep (met muziek)
.                                  Vragen over lezing via de chatfunctie van YouTube
11:45 uur                  Viering met avondmaal (geen preek)
12:30 uur                 Lunchbreak
14:00 – 16:00 uur  Pastoraat (aanmelden vóór 13:30 pastoraatcwn@gmail.com)
14:00 – 16:00 uur  Workshop (via Zoom)

De online conventie volgen
De link naar de (rechtstreekse) stream is https://bit.ly/2Soh5IM. Die gebruik je om de conventie realtime bij te wonen. (Het YouTube-kanaal van de online conventie is https://bit.ly/3nRkXhg. Je kunt je nu al op dit kanaal abonneren, dan heb je de conventie straks meteen bij de hand. Abonneren is niet nodig, wel handig en gratis. Je kunt dan ook gemakkelijk iets terugkijken. Wel moet je inloggen op YouTube voordat je je kunt abonneren, maar dat wijst zich vanzelf.)

Het Avondmaal meevieren
In de online viering aan het eind van het ochtendprogramma willen we ook met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. Als je de conventie bijwoont via YouTube, gaat dat vanzelf. Iedereen wordt uitgenodigd de maaltijd thuis mee te vieren. In dat geval: zet aan het begin van de viering een stukje brood/matse en wijn/sap klaar. Je kunt de viering natuurlijk ook volgen als je zelf niet mee wilt doen met brood en wijn.
Voorbede vragen (ochtend)
Op zaterdag 15 mei van 9.00 tot 13.00 uur kun je een onderwerp voor de voorbede sturen per WhatsApp of sms. Gebruik hiervoor het telefoonnummer 06-1876 1366. Dit (privé) telefoonnummer is hiervoor alleen op 15 mei beschikbaar. De voorbede-vraag wordt doorgegeven aan een voorbede-team. Het team bidt op de achtergrond tijdens de viering. De gebeden komen niet terug tijdens de viering. Daarom kun je tot 13:00 uur onderwerpen blijven sturen.

Pastoraat en voorbede (middag)
In de week voorafgaand aan de conventiedag en op 15 mei zelf tot 13:30 uur kun je een pastoraal gesprek of een persoonlijke voorbede aanvragen voor het middaggedeelte tussen. Voor het aanvragen van een gesprek is een e-mailadres gereserveerd: pastoraatcwn@gmail.com. Het pastoraatsteam van CWN geeft je verzoek door aan een pastor of pastoraal medewerker van de CWN. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats op zaterdag 15 mei tussen 14.00 en 16.00 uur. De pastorale gesprekken en persoonlijke voorbede zijn telefonisch. Vermeld daarom in je mailbericht het telefoonnummer waarop je 15 mei tussen 14 en 16 uur bereikbaar bent.
De workshop volgen
We nodigen je uit om deel te nemen aan een online workshop via Zoom. De workshop biedt de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en samen door te praten over de betekenis van hoop. Om 14:00 zal Christiaan van der Houwen de workshop inleiden. Waarna er in twee ronden in groepjes van vier personen uiteen zal worden gegaan. Tegen 15:30 zal de workshop worden afgerond. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Om mee te doen met de workshop ga je naar https://join.zoom.us. Dit kan ook in de Zoom App op je telefoon of tablet (klik dan op: Join). In Zoom moet je een ‘meeting-ID’ en ‘Passcode’ invoeren.